Home

Yngre medelåldern SCB

Medelåldern är levnadsåldern mellan ungdom och ålderdom.Många försök har gjorts för att definiera medelåldern.Enligt Collins Dictionary är det något som vanligtvis anses inträffa i åldrarna 40-60 år. [1] Oxford English Dictionary ger en snarlik definition men en något senare startålder och menar att det är i åldrarna 45-65 år. [2 I en Sifoundersökning anser 32 procent av 3.823 svenskar att medelåldern infaller runt 45 år och 28 procent runt 50 år. Det är framför allt yngre som tycker att 45-åringar är medelålders 1 SCB - Sysselsättning hos sjuksköterskor, Medelåldern hos samtliga utlandsutbildade som ansökt om sjuksköterskelegitimation var 39 år. Åldersfördelningen skiljer sig dock som är yngre än 30 år som fått legitimation, jämfört med 16 oc Vi talar om yrken med lägst och högst medelålder. Tidningen Du&jobbet har med hjälp av SCB tagit fram uppgifter om medelåldern inom alla yrken på arbetsmarknaden. De yngre jobbar som bank eller postkassörer, hovmästare, servitörer och fotomodeller, snittåldern ligger runt 31 år. Allra yngst medelålder hittar vi bland croupier som. Yngre befolkning i och utanför storstäderna På SCB:s webbplats finns nu uppgifter om folkmängden den 1 personer 18 år eller yngre (16 procent). Medelåldern hög i norr Svensken är

Yrkesregistret med yrkesstatistik. 2021-03-04. Det vanligaste yrket i riket under 2019 var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där 91 procent var kvinnor och 9 procent var män. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor. Vanligaste yrket för män var lager- och terminalpersonal, som också var det femte. Medelålderns kriser. Å ldersrelaterade kriser kan uppstå flera gånger under en livstid och de som uppstår i medelåldern hör till svåraste. Hit räknas vad som brukar benämnas 30-årskris respektive 40-årskris. Dem tillhör båda kategorin medelålderskriser, men uppvisar skillnader sinsemellan.Ett vanligt förlopp är att en 30-årskris förvärras när den övergår i 40-årskris Så fungerar kroppen Så åldras kroppen. Kroppens organ kan fungera bra i hög ålder, även om risken för sjukdomar ökar ju äldre vi blir. Att röra på sig, äta bra mat och att umgås med andra regelbundet kan påverka din hälsa positivt

Jag har därför ända sedan jag var ung tänkt ut ett schema över människans åldrar. Jag tänkte mig vår livscykel i 15-årsperioder: 0-15 år var barndomen, 15-30 år var ungdomen, 30-45 år var den yngre medelåldern och 45-60 år den äldre medelåldern. När man fyllde 60 blev man gammal: den yngre ålderdomen var från 60 till 75 och. Inte yngre medelåldern, väl? Nej, tror inte det. Jag är en sån som inte vet vad bluetooth är och som tycker det är konstigt att Internet verkar vara utan slut, precis som universum. * * * Bobby och Pam, också. Och Frankie Goes To Hollywood. De var inne i min yngre ungom. Eller om det var den mellersta Enligt SCB fanns det 21 900 specialistläkare 2016, varav 51 procent var män. Medelåldern för männen var 50 år, medan den genomsnittliga kvinnliga specialistläkaren var 48 år. Såväl ST- som AT-läkargrupperna dominerades dock av kvinnor. 57 procent av ST-läkarna och 58 procent av AT-läkarna var kvinnor, med en medelålder på 35 respektive 31 år Yngre medelåldern - här har du mig.) Att jag kände så just i lördags hade flera orsaker. - De skräniga tjejerna i 20-årsåldern som satt vid bordet intill oss och som skvallrade högljutt, flabbade och sprang omkring inne i restaurangen utan att tänka på att det förtog en del av den romantiska stämning som bland annat jag och Pappsen velat få till Befolkningsstatistik, 1 november 2004 Yngre befolkning i och utanför storstäderna På SCB:s webbplats finns nu uppgifter om folkmängden den 1 november 2004 redovisad per kommun

övre medelåldern. Endast 28 procent är yngre än 40 år. • Det är vanligare att personer som är anställda av arbetsgivare som har många anställda får förebyggande sjukpenning. (SCB) 4/4 Ersättning för att förebygga sjukdom och sjukskrivning, Korta analyser 2019:3 Antalet vårdtillfällen bland de äldre har minskat betydligt mer, än bland de yngre. Medelåldern både bland de som hamnar på iva och de som dör på grund av covid-19 har minskat påtagligt SCB noterar att medelåldern förra året faktiskt sjönk på paren som gifte sig. Männen och kvinnorna i Jämtland väntade längst (37,2 respektive 33,8 år) medan Jönköpingsborna var yngst. 17,3 procent av invånarna är 18 år och yngre . 49,1 procent är mellan 19 och 64 år. 33,6 procent är 65 år och äldre. Medelålder 2020 - källa: SCB. Statistik släpps från SCB i mitten av mars månad. Medelåldern i Rättviks kommun är 48,9 år. I Dalarnas län är medelåldern 43,9 år och i riket är den 41,4 år Enligt SCB är medelåldern för en förstföderska i Sverige 29,9 år och för papporna 31,9 år. Under 2000-talet har både mammor och pappors medelålder ökat med cirka ett år. De äldsta förstagångsföräldrarna finns i Stockholmsområdet

Medelåldern - Wikipedi

  1. I Bollebygd är de 30 och ett halvt. I Färgelanda är de knappt 26. Förstagångsmammorna blir allt äldre runtom i Västsverige. Men skillnaderna är stora över länet
  2. Bredd och yngre utan att ge avkall på lämplighet. Nämndemännen är svenska folkets representanter i domstolarna. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att de speglar befolkningen. Nämndemannakåren skiljer sig från befolkningen på ett par punkter. För det första är medelåldern hög jämfört med Sveriges befolkning
  3. dre än ett halvt år. Äldre barn och personer i åldrarna 80 år och äldre förväntas öka i särklass mest fram till 2030. År 2020 var medellivslängden vid födelsen drygt 84 år för kvinnor och nästan 81 år för män. För varje decennium fram till 2070 beräknar Statistiska centralbyrån (SCB
  4. Helsingborg: skottlossning, en person allvarligt skadad, 2021-10-14 (avliden) Polisen rapporterar att det skjutits i Helsingborg, och att en person förts till sjukhus med skador som beskrivs som mycket allvarliga. Polisens notis om ärendet är dock extremt fattig på detaljer
  5. Lucka #5: Äldres politiska inflytande. Den senaste tiden har ämnet äldrefrågor och äldres politiska inflytande kommit upp i olika sammanhang. Med tanke på de stora välfärdsutmaningar Sverige och många andra västländer står inför med en allt större åldrande befolkning är det kanske inte så konstigt att fokus riktas just mot.

När är man medelålders? SVT Nyhete

Folkhälsostudio, Försäkringskassan, SCB samt Region Örebro läns egna befolkningsundersökningar Liv och hälsa och Liv och hälsa ung har använts. När den yngre befolkningen redovisas, uppdelat på ålder/årskurs, Den totala medelåldern i Ljusnarsberg år 2018 var 47,4. Medelåldern har ökat med knappt ett år de trots att medelåldern endast förväntas öka med mindre än ett halvt år. till år 2070 beräknar SCB att den ska öka till drygt 89 år för kvinnor och drygt 87 år för män. för de yngre barnen grundar sig på antaganden kring det framtida barnafödandet

Medelåldern har tidigare definierats som personer mellan 30 och 60 år. Men ny forskning från England påstår att människor i västvärlden inte når medelåldern förrän de fyller 60 år. Vi är alltså unga i samhällets ögon till och med 59 års ålder och befinner oss i medelåldern fram tills dess att vi fyller 75 år, då du i samhällets ögon börjar räknas som äldre Johan Nilsson/TT. Bland dem som dör på grund av covid-19 har medelåldern minskat från 82 år under pandemin som helhet till 73 år de senaste veckorna. På liknande sätt har även medelåldern bland dem som vårdas på en intensivvårdsavdelning (iva) minskat, från 61 till 47 år. - Av dem som ligger på iva är en stor del yngre nu tycker ni ? Vad räknas som medelålders??? × Logga i Medelåldern bland de som vårdas på en intensivvårdsavdelning har också minskat, från 61 till 47 år. - Av de som ligger på Iva är en stor del yngre nu. Från den 1 juni fram till i dag har en majoritet varit i 40- och 50-årsåldern, säger Johnny Hillgren, ansvarig för Svenska intensivvårdsregistret, till TT

Jag är lite osäker på när medelåldern är. Jag menar det är ju mitt i mitt liv typ och när inträffar det liksom? Vem vet, som jag lever nu kanske jag blir 112, då borde ju medelåldern vara vid 56 först. Grämer mig för jag läser nu boken Den nakna hälsan Karln som skriver ser jag som äldre och ja.... i ett stycke skrev han att han i somras blev medelålders, så långt allt ok. 1. En kvinna i yngre medelåldern delar sin sons glädje över en nyinköpt moped. En röd. Sommarkvällen är varm och ljus.2. Kvinnan vill pröva mopeden. En liten runda, bara. Bland villorna. Hon lånar sonens hjälm. Sommarkvällen är varm och ljus.3. På den långa genomfartsgatan genom villornas värld vinkar h Till scb.se. Kommuner i siffror. Vi kan inte se var du är! Stäng. Jag vill se kommunen. och jämföra den med . Visa kommunsiffror. Snabb koll på Sveriges kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar Fakta om statistiken. Statistiken visar avlidna där den underliggande dödsorsaken var covid‑19, enligt de dödsorsaksintyg som inkommit till Socialstyrelsen. Uppgifterna är uppdelade på ålder, kön, län, kommun, tidigare sjuklighet, slutenvård och boendeform. Statistiken redovisas från början av 2020 och framåt Yngre medelåldern. Du behöver gå och jobba Sa min Mamma. Du har för mycket tid att lägga på självbeskådning, det är inte nyttigt -mm

Croupierer och servitörer yngst på arbetsmarknaden Kolleg

Yrkesregistret med yrkesstatistik - Statistikmyndigheten SC

30-årskris och 40-årskris - den svåra medelålder

den yngre medelåldern. I åldersgruppen 35-44 år har stroke ökat med 21 procent för kvinnor och med 15 procent för män (Grimby, Willén & Engardt, 2008; Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2013). Anledningen till att yngre människor insjuknar i stroke är inte hel Jag har träffat ett flerat äldre kvinnor redan när jag var 20-30. Ta kontakt med någon du är intesserad av och börja uppvakta dem. Är de inte intresserad så låt dem vara och leta någon ny. Det finns massor av kvinnor där ute som vill ha uppvaktning. Anonym (ååå) Visa endast. Tor 10 jun 07:34 #5 En person i yngre medelåldern har avlidit med covid-19 i sitt hem i region Kronoberg. Personen ska ha varit i kontakt med sin vårdcentral en vecka före sin död. - Det förekommer även att yngre personer drabbas hårt och avlider av covid-19 även om det är väldigt ovanligt. Det är beklagligt men vi vet att det kan förekomma, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i. Medelåldern på nämndemännen som jobbar i länets domstolar har sjunkit efter att kommuner och landsting 82-årige Erik Melinder i Uppsala var nämndeman i 12 år och fick lämna plats yngre

Så åldras kroppen - 1177 Vårdguide

Jag börjar tror det. Idag träffade jag en bekant på stan och han var med en tjej. Jag antog att hans fru var med och att detta var en. - Sida Befolkningsprognos i Västra Götaland 2020 - 2040. Sett till länet som helhet förväntas Västra Götalands befolkning fortsätta växa till drygt 1,89 miljoner invånare år 2040. Det innebär cirka 165.000 fler invånare jämfört med dagens befolkning och betyder drygt 8.000 fler invånare i genomsnitt för varje år Drastiskt minskad medelålder på iva. Medelåldern både bland de som hamnar på iva och de som dör på grund av covid-19 har minskat påtagligt. Minskningen speglar det faktum att nästan alla.

Vi behöver en ny medelålder H

Som jag skrivit i en annan tråd har Senior-forumet funnits sedan förra seklet och anledningen till att det blev Senior var att det andra åldersforumet då.. Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos (april 2016) uppmätta och upattade befolkningsökningen. Det är främst andelen äldre och yngre i befolkningen som nu växer. Befolkningsökningen drivs av ett stadigt positivt födelseöverskott, Medelåldern i Sveriges skiljer sig tydligt mella

KRÖNIKA: När börjar den övre medelåldern? - Helagotlan

Mellan Bergen är Göran Falks debutroman. En berättelse som utspelar sig I Ukraina, Ungern och Sverige, vilken till stor del bygger på självupplevda händelser. En svensk man i yngre medelåldern får en dag se sitt livsverk gå i spillor. Hans lilla konce Statistik om Nacka. Det bor över 100 000 personer i Nacka. En fjärdedel av befolkningen är barn. Flest personer bor i kommundelen Sicklaön. Här finns statistik om Nackaborna. Statistiken redovisas dels för kommunen totalt, och dels för kommundelarna Sicklaön, Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta Märkliga färgade fönsterrutor och kakel, snedtak, öppen spis och lampor gav en bild av ett vardagsrum på 1950-talet. Klientelet bestod av allt från äldre herrar i grupp och ensamma tidningsläsande kvinnor till barnfamiljer, två killar i yngre medelåldern och så Anna och jag redan i yngre år. För äldre personer blir risken hög, och för att inte överdriva behandlingsindikationerna kan man också räkna risken som om personen vore 60 år. Individer med låg risk bör uppmuntras att behålla sin låga risk. De som har 5% risk eller mer eller kommer att nå denna nivå under medelåldern bör ägnas maximal omsorg

3 Innehåll Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015.....................................................................13 Föror Bilden av den som intensivvårdas för covid-19 i dag är en betydligt yngre person än under tidigare pandemivågor. Dels beror det på att de äldre i hög utsträckning är vaccinerade, men medelåldern är i faktiska termer lägre. I Sverige ligger medelåldern på 47 år just nu, att jämföra med tidigare då medelåldern låg på 61 år

Medelåldern i Örnsköldsvik ökar och förändringen av åldersgrupper förväntas bli att * Barn under 10 år blir minskar i antal medan ungdomar i åldrar 13-18 år ökar. * Unga vuxna 19-24 år ökar i antal medan vuxna 25-64 år minskar. * Yngre pensionärer 65-79 år minskar i antal medan äldre över 80 år ökar Allt tyder på att två män i yngre medelåldern planerade att genomföra en större stöld i Österbymo under tisdagsnatten. Niclas Karlsson och Marcus Bergquist berättar om polispådraget. Läs dina lokala nyheter för 8 kr/vecka i 8 veckor - du betalar 32 kr/månad. Därefter tillsvidare 119 kr. Medelåldern på Östergarnslandet är i stigande så för att säkra skolan prioriterar vi hushåll i den yngre skalan. Vem driver projektet? Projektet drivs av Nygarn Utveckling AB som är det lokala utvecklingsbolaget. Nygarn har funnits sedan 2005 och började med att köpa den anrika, nedlagda skolan i Östergarn. Den fungerar nu som.

Flest kvinnor bland de yngre läkarna - Läkartidninge

Umeå, ofta kallad Björkarnas Stad, särskilt på 1900-talet. Idag används uttrycket främst i samspråk med Umebor långt över medelåldern på 39 år. Är den du möter bara aningen yngre fungerar smeknamnet UÅ lika bra. Väl på plats, anamma ordet pepp direkt - det kommer ganska snart att refereras till Frikyrkornas medlemstapp verkar vara på väg att avstanna. I alla fall om man tittar på Pingst och Evangeliska frikyrkans medlemsstatistik som de senaste åren vittnar om ett trendbrott. Under 2013 ökade exempelvis antalet medlemmar i pingströrelsen med över tusen personer En man i yngre medelåldern åker ut till sin sommarstuga i Roslagen. I sällskap har han sin chef och dennes nioåriga dotter. Högsommar, flintastekar, stackmoln. Men luften blir allt tyngre att andas. Våldsamma tankar och impulser pilar fram under en semesterloj yta. Och plötsligt händer något som får impulserna att fullföljas, tankarna att bli verklighet

Amanda Wollstad: Rikets säkerhet vilar på dess flotta. HMS Visby ser fortfarande ut som någonting ur en högteknologisk science fiction-film. Men i år fyller hon 21, och då är hon ändå en av marinens yngre fartyg. Medelåldern ligger på över trettio DAGENS NYHETER Hörselskador ökar bland kvinnor Hörselskador ökar mest bland kvinnor i yngre medelåldern. Antalet hörselskadade kvinnor mellan 25 och 44 år har nästan dubblerats på tio år, enligt en rapport från Hörselskadades riksförbund

Men där fanns även några i yngre medelåldern och lite barnfamiljer som stod och dansade. . Här kommer lite foton från vår lilla tur ner till konserten innan jag säger tack för idag och god natt till er alla! I morgon är en ny dag och jag håller tummarna för att även den blir en varm och vacker sommardag! De stora förändringarna när det gäller medelåldern har en enkel förklaring och det handlar om att de äldre i Sverige nu har fått både dos 1 och dos 2 och därmed är fullvaccinerade. 600 under 59 år döda - Vi har ju hela tiden haft yngre på iva. Men nu är de äldre vaccinerade i större utsträckning, så de yngre har selekterats.

SCB förutsätter att cab-ägare är en livskris. Där konstaterar SCB att personen oftast är 50+ och man. Då verkar dom dra slutsatsen att det beror på livskris. Min erfarenhet är att det beror på den ekonomiska situationen. Dom har lyckats betala av eventuella bostadslån alternativt lånat på bostaden som ökat i värde Kvinnor i yngre medelåldern är bäst bilförare - enligt Sifo. Kvinnor i åldern 35-50 anses vara bäst bilförare, enligt en ny Sifo-undersökning. Foto: Pontus Lundahl/TT. Kvinnor som är 35. medelåldern och har mer av sitt liv framför sig. Coyne och Borbasi (2006) menar att stressen över bröstcancer kan påverka de yngre kvinnornas vardag tillsammans med partnern och barnen, där belastningen på partnern ökar mer och även en ständig oro över barnens framti Kraftig ökning av covid-patienter i medelåldern. Allt fler vårdas på sjukhus på grund av covid-19. Framför allt är det bland personer i åldern 30-69 år som den största ökningen skett. Foto: Pontus Orre/TT. Antalet medelålders personer som läggs in på sjukhus på grund av covid-19 ökar kraftigt för jag läste någonstans att den yngre medelåldern börjar vid 30. Jaja, jag har ju önskat mig en hushållsassistent så jag är väl tant då. Igår hade vi kalas här, vi firade både Meja och mig och det var roligt. Vädret beter sig dock som om det vore oktober så vi fick duka inne, me

Medelåldern. Visserligen är jag bara i början av medelåldern men ändå. När jag var yngre köpte jag mer men billigare kläder, medan jag idag hellre väljer få plagg, men i god kvalitet, snygga snitt och bra material. mammab­itch. Visa endast Tis 28 sep 20:04 #9 Svenska kyrkan lämnar tonåren för yngre medelåldern. Utvecklingspsykologiskt är det nu tid att Svenska kyrkan löser frågorna om sin identitet för att gå vidare med relationsfrågorna. Annars riskerar hon att isoleras. För ett par år sedan beklagade sig en teolog i övre medelåldern: När jag var ung kämpade vi med stora. Medelåldern bland dem som misstänks för ringa narkotikabrott i form av eget bruk och avkrävs ett prov har sjunkit under den studerade perioden, från 28 till 23 år i me-dianålder. Andelsmässigt har personer i åldern 30-44 år minskat under hela peri-oden, medan personer i åldern 20 år och yngre har ökat. Färre positiva prov bland ung Kvinnor i yngre medelåldern är bäst bilförare - enligt Sifo . Senaste nytt . Demenssjuk fick inte mat från hemtjänsten på elva dagar - levde i sina egna sopor. Publicerades: igår 21:00

Ålderstransition är den förändring i proportionerna mellan olika åldersgrupper i ett land som sker som en följd av demografisk transition, det vill säga en förskjutning i proportionerna mellan födelsetal och dödstal.I grunden är ålderstransitionen en följd av den ekonomiska utvecklingen. Ålderstransitionen kan delas in i olika faser, som förefaller följa på varandra i ett. Inlägg om yngre medelåldern skrivna av Tofflan. Det fanns mängder av smaskens i diskarna - smörgåsar, kakor, bakelser, bullar, tårtor Vidare erbjöds lättare luncher såsom pajer och sallader SEK/m3 fub Källa: Skogsstyrelsen, SCB Real prisutveckling leveransvirke, 2016-2020, Q3. medelåldern i skogsbruket, 80 procent är över 50 år. Svaren visar tydligt att de yngre är mest belånade, 88 procent av de tillfrågade under 40 år

I Beate Grimsruds roman möter vi fyra människor i yngre medelåldern: Siri, André, Louise och Tomas. De försöker förstå vad det innebär att vara vuxen och kastas mellan stark samhörighet och stark ensamhet denna vinter och vår på Södermalm i Stockholm Än så länge skjuter Wanås endast enstaka yngre handjur, eftersom det råder brist på handjur samt att medelåldern på handjur är låg. Kronviltet fälls främst på drevjakterna. Därutöver kompletterar man avskjutningen via smyg- eller vakjakt. På sikt hoppas vi kunna börja jaga kapitala hjortar Vildsvi Om Skriva s läsare och lyssnare. Skrivas typläsare är, enligt Sifo Orvesto, en högutbildad storstadskvinna i yngre medelåldern. Hon gör gärna sin egen röst hörd i sitt dagliga arbete - som etablerad författare eller som journalist, bloggare, informatör, copywriter

Plötslig död hos unga idrottare kartlagd i studie från Umeå. NYHET Plötsliga dödsfall hos idrottare som är 35 år eller yngre drabbar både elit och motionärer men antalet ökar troligen inte, visar en studie från Umeå universitet. Mindre än hälften av de drabbade kunde ha hittats vid en massundersökning Bakgrund: Fibromyalgi (FMS) är en sjukdom som främst drabbar kvinnor i yngre medelåldern och kan medföra livsstilsförändringar på grund av kronisk muskelsmärta samt trötthet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga vilka copingstrategier som patienter med fibromyalgi använder sig av Mat kommer högt upp på listan över livets glädjeämnen och ett tydligt tecken på att man har passerat den yngre medelåldern är när en av dagens första tankar (åtminstone under sommar-och semestertid) är följande:Undra vad vi ska äta till middag och vilken smaskig yoghurtröra som hör till.Hur många av er tänker den tanken innan klocka kunna behålla sina yngre med arbetare lockas äldre att säga upp sig mot att de erbjuds sockrade avtal för att sluta arbeta. Längre ner i den här rapporten har vi räknat på vad det kostar att nappa på ett tillsynes generöst avtal. Ytterligare tecken på att äldre har en tuff situation på arbetsmarknaden syns i lönestatistiken

Att vara en medelålders kvinna är som att irra runt i ett okänt landskap iklädd en osynlighetsmantel och hoppas på att övergångsåldern verkligen går över Rökning, övervikt och brist på fysisk aktivitet. Orsakerna till att stroke hos människor i yngre medelåldern ökar är samma som hos äldre. - Det är viktigt att vara medveten om att även yngre personer kan riskera att drabbas av stroke, säger Aase Wisten, överläkare

Ingela är en yngre form av det fornsvenska namnet Ingel (ursprungligen Ingiäld) som är bildat av gudanamnet Ing.Det kan även vara en diminutivform av Inga.Det äldsta belägget i Sverige är från år 1692. [1]Ingela hade en popularitetstopp på 1960-och 70-talen, då Robert Broberg 1969 gjorde en låt om en person med det namnet, se Ingela (sång). [källa behövs Utgiven av: Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Box 2372 ,103 18 Stockholm E-post kvinnoforbundet@kristdemokraterna.se Tel 08-723 25 61 Kvinnors vård och häls med 50 % i urvalet. Äldre har svarat i lite högre utsträckning än yngre. Medelåldern på de som har svarat är 49 år och medelåldern på fördelningen i urvalet är 44 år. • Detta är en mycket vanlig fördelning det vill säga att kvinnor svarar i högre utsträckning än män och äldre något mer än yngre Evighetsbarnen av Grimsrud, Beate: I Beate Grimsruds nya roman möter vi fyra människor i yngre medelåldern: Siri, André, Louise och Tomas. De försöker förstå vad det innebär att vara vuxen och kastas mellan stark samhörighet och stark ensamhet denna vinter och vår på Södermalm i Stockholm. Beate Grimsrud fortsätter här att vidga berättandets gränser, med sin egensinniga.