Home

Arbetsrätt för chefer Kristianstad

Arbetsrätt för chefer I kursen behandlas grundläggande juridisk metodik; en introduktion till rättssystemet och rättskällorna på arbetslivsområdet. Relationen mellan arbetsrättslig lagstiftning, sedvänjor på arbetsmarknaden och kollektivavtal, liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses Lärplattform Canvas. För medarbetare. In English. Mer innehåll. Arbetsrätt för chefer Arbetsrätt för chefer. Kursplan Kursplan. Litteraturlista Litteraturlista. Kontakt Kontakt. HKR Litteraturlista för PA1710 | Arbetsrätt för chefer (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PA1710 vid Högskolan Kristianstad. Skyddsombudsrätt : samverkan, ansvar och tillsyn | 3:e upplaga

HR-avdelningen arbetar som en stödjande funktion för chefer och arbetsledare i alla slags personalfrågor såsom rekrytering, arbetsrätt, rehabilitering och arbetsmiljö. Avdelningen verkar även strategiskt för att underlätta i förändringar bland annat vad gäller långsiktig personalförsörjning Dels i förhållande till verksamhetens chefer i frågor som kan beröra allt från arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet till konflikthantering. Dels om att tillse att högskolan som arbetsgivare förhåller sig till den svenska arbetsrätten på ett korrekt sätt och följa direktiv och riktlinjer från regeringen och arbetsgivarverket, vilket också inkluderar relationen till de fackliga organisationerna Arbetsrätt för chefer. Som chef måste du ha koll på arbetsrättens lagar och regler som behandlar arbetsförhållanden samt relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare Arbetsrätt för chefer är viktigt ämne. Makten på arbetets marknad är ojämnt fördelad mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Företagen ska sträva efter högsta möjliga vinst, arbetstagaren behöver goda villkor och ökad lön. I konflikten mellan arbetstagare och arbetsgivare har arbetsrätten vuxit fram

Kunskap i arbetsrätt skänker trygghet i ledarrollen och förutsättningar att fatta korrekta beslut i arbetsrättsliga situationer. Tack vare en interaktiv utbildningsmiljö skapas god tid för diskussioner, reflektioner och frågeställningar. Arbetsrätt för chefer > Hem. Kurser Att vara chef är utma­nade på många sätt, inte minst i sam­spe­let med med­ar­be­tarna. I rol­len krävs många gånger att du kan behöva veta vad som gäl­ler arbets­rätts­ligt i en viss situ­a­tion. Kur­sen ger en grund­läg­gande genom­gång av vad du behö­ver kunna som chef om arbets­rätt som beskrivs mer i detalj i pro­gram­met Som HR-chef bör du vara väl insatt i svensk arbetsrätt. Du har arbetat framgångsrikt i en operativ HR-roll under ett par år inom industri och/eller tillverkande företag, där du aktivt haft facklig kontakt och varit väl insatt i ett kollektivavtals uppbyggnad och regelverk

Arbetsrätt för chefer, Högskolan Kristiansta

 1. Arbetsrätten är ett omfattande rättsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ett skarpt och genomtänkt avtal skapar förutsättningar för ett tydligt, jämlikt och långsiktig affärsrelation. Entreprenadrätt avser avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare/byggherre
 2. Arbetsrätt för chefer. Som chef hamnar du ofta i situationer som är reglerade i den arbetsrättsliga lagstiftningen och i kollektivavtal. För att hjälpa dig inför dessa situationer, har vi samlat nyttig information till dig som är chef. Den svenska arbetsrätten består av flera olika källor som i sin tur styr arbetsmarknadens funktioner
 3. st fem veckor verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden. Studera var du vill i världe
 4. bok Arbetsrätt - handbok för chefer. Georg Frick Båstad, mars 2008 He m ds i a: www.georgfrick.com e-p o s t: georg.frick@longandpartners.com telefon: 0431-783 15, 070-660 16 22 fa x: 0431-783 10 lo n g & pa r t n e r s aB at t: ge o r g fr i c k Bo x 1004 269 21 Bå s ta
 5. Arbetsrätt för chefer är mycket viktigt på alla större arbetsplatser. Den talar om vilka rättigheter och skyldigheter cheferna och de övriga högre tjänstemännen har. Den innehåller bland annat riktlinjer för hur kollektivavtalet ska utformas
 6. Arbetsrätt är ett mycket komplicerat område och bygger till stor del på domstolsavgöranden, vilket gör att det kan vara svårt att ur lagtext utläsa vad som gäller i en viss situation. Våra experter hjälper dig att agera rätt utifrån de lagar och regler som finns gällande: Uppsägning och avsked; Permitteringar; Omorganisatione

Arbetsrätt för chefer - 7,5 hp - PA1710 HKR

Litteraturlista för PA1710 Arbetsrätt för chefer (7,5 hp

Arbetsrätt för chefer - 7,5 hp, PA1710. Utbildning Högskolan Kristianstad. Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt Arbetsrätt för chefer. I kursen behandlas grundläggande juridisk metodik; en introduktion till rättssystemet och rättskällorna på arbetslivsområdet. Relationen mellan arbetsrättslig lagstiftning, sedvänjor på arbetsmarknaden och kollektivavtal, liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses Litteraturlista för PA1710 | Arbetsrätt för chefer (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PA1710 vid Högskolan Kristianstad

Avdelningar och övergripande enheter - Kristianstads kommu

 1. Arbetsrätt, lagar och ansvaret som chef. Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda. Lagen om anställningsskydd (LAS) är en central lag inom arbetsrätten och det är också den lag som reglerar villkoren för en anställning. Medbestämmandelagen (MBL) gäller främst på.
 2. Arbetsrätt för chefer innehåller bland annat riktlinjer och rekommendationer som klart och tydligt visar på vad som gäller om man ska avskeda någon, vilka krav som måste vara uppfyllda då och så vidare. Men ändå finns det fall där man blir avskedad på för lösa grunder
 3. st i samspelet med medarbetarna. I rollen krävs många gånger att du kan behöva veta vad som gäller arbetsrättsligt i en viss situation
 4. Tryckeri Kristianstads boktryckeri AB, Kristianstad 2008 Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal - handbok för chefer om individuell lönesättning, 2004 Lönesamtal - vägledning för medarbetare.
 5. En utbildning i arbetsrätt är till för chefer och medarbetare på personalavdelningar som söker kunskaper i ämnet eller har arbetsrättsliga funderingar. Oavsett tidigare erfarenheter i arbetsrätt kan det vara bra att förnya sina kunskaper, då det även sker nya lagstiftningar på det arbetsrättsliga området
 6. Högskolan Kristianstad. Arbetsrätt för chefer. I kursen behandlas grundläggande juridisk metodik; en introduktion till rättssystemet och rättskällorna på arbetslivsområdet. Relationen mellan arbetsrättslig lagstiftning, sedvänjor på.

HR-avdelningen, övergripande uppdrag och medarbetare HKR

Arbetsrätt för chefer - på distans. Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning. Kursen tillför en nödvändig kompetens för dig som arbetsleder eller har. För att förstå dagens arbetsrätt, men också för att förstå den ständiga samhällsdiskussionen om arbetsrättens framtid, bör du som chef få en kort historisk tillbakablick Lediga jobb som Personal- och HR-chefer i Kristianstad Brinner du för arbetsrätt och är en van förhandlare? Då söker vi dig till vår nyinrättade roll som förhandlingschef! HR-avdelningen med 16 medarbetare ansvarar dels för HR-området för hela kommunen men även mot kommunledningskontorets chefer och medarbetare

Arbetsrätt för chefer Unione

Köp boken Arbetsrätt - Handbok för chefer av Georg Frick hos komlitt.se. Kompetensutveckling som förändrar stora och små världar Resultat för Arbetsrätt i Kristianstad ; kundrecensioner, priser, kontaktuppgifter, och öppettider för företag från Kristianstad med Arbetsrätt nyckelord Läs mer i Stöd för chefer - hantering och utredning av misskötsamhet (PDF 227 kB, ny flik) Support material for managers - handling and investigating professional misconduct (PDF 244 kB, new tab) Sektionen HR ger Workshop för chefer: Misskötsamhet - arbetsrätt och praktik. Titta i Kompetensportalen för nästa kurstillfälle Jag och chefen har samsyn om överenskommelserna, som styrks med meddelanden chefen skickat till Lön.Vid en kontroll jag gjorde 2018 visade det sej att jag fått 3 ytterligare semesterdagar, de överenskommelser jag gjorde med min chef 2015 och 2016 har inte följts, jag har fått löneförhöjning istället Arbetsrätt : handbok för chefer bok - Georg Frick .pdf. Att bryta vanans makt : Framtidsverkstäder och det nya Sverige ebok - Verner Denvall .pdf. Att hamna i den byråkratiska grottekvarnen hämta PDF Arne Söderbom. Att somna - vägledning av Tomas Enhager bok .pdf Tomas Enhager

Välkommen till Arbetsgivarverkets webbplats! Vi använder cookies Statlig arbetsrätt. 12 okt 2021. Kategori Öppen utbildning Datum Personalchefer samt personalhandläggare och verksamhetsansvariga chefer som redan har arbetsrättslig kunskap och som vill lära sig mer om de arbetsrättsliga reglerna inom den statliga sektorn Arbetsrätt : handbok för chefer hämta PDF Georg Frick. Ares tecken Dan Buthler pdf. Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne Elisabeth Dahlborg Lyckhage pdf. Att lyfta slöjan : texter om poesi och politik hämta PDF Percy Bysshe Shelley

Kristianstad Advokatbyrå har drivit advokatbyrå i Kristianstad sedan 1972. Advokatbyrån biträder företag och privatpersoner i juridiska angelägenheter inom flertalet rättsområden. För närvarande är åtta advokater samt en biträdande jurist verksamma på Kristianstad Advokatbyrå Välkommen till Lars Åhnberg AB Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrättarbetsmiljö. Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig! Vill du ha LÖNEINDRIVNING KONKURS TILLFÄLLIGT SLUT Rehabansvar, upplaga 9. Beräknas utkomma 10 november Går nu att förhandsbeställa! Senaste nya utgåvor Augusti 2021. Arbetsgivare kritiska till familjeveckan. Familjeveckan är en dålig idé. Den gör det svårare för arbetsgivare att planera och leder till färre arbetade timmar, enligt flera remissvar. Men facken är positiva. Debatt

Arbetsrätt för chefer - kurs - Hjärtum Utbildnin

Välkommen till Arbetsrätt för chefer 14 juni 2018. Gabriella Nordgren . Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden. UTBILDAR. Arbetsrätten. Vägledning: Sedvana. AD-domar. Kollektivavtal. Lagregler. Förarbeten Att chefen och ledaren är synlig för medarbetarna visar på tillgänglighet. Och skapar dessutom en annan kontakt som oftast är till fördel för relationen dem emellan. Kommunikativt ledarskap kan utövas på olika sätt. Att som chef eller ledare överanvända e-post kan vara förståeligt i vissa situationer LVM, är en tvångslag som möjliggör för socialtjänsten att omhänderta den med missbruk av till exempel alkohol eller narkotika. Arbetsrätt. Arbetsrätt reglerar Kristianstad 044 - 21 07 70 Sölvesborg 0456 - 101 3 Sedan 1994 har jag arbetat med arbetsrätt och lönefrågor i olika former. Jag har en bakgrund som rådgivare, utbildare, ombudsman och personalchef. Sedan 2000 har jag arbetat med arbetsrätt och lönefrågor som arbetsgivarkonsult. Jag debuterade som författare 2004 med boken Lönesamtal - handbok för chefer Sara och hennes team har långt över 10 000 timmars erfarenhet av arbetsrätt i chefsvardagen. De delar gärna sina kunskaper med dig

Arbetsrätt för chefer - fakurs

Arbetsrätt i praktiken för chefer. Arbetsrätt är ett ämne som vissa av oss kanske tycker känns svårt och invecklat. När du är ny som chef är det ändå nödvändigt för dig att ha grundkunskaper inom området. Genom en kurs eller utbildning kan lära dig det mest väsentliga och få hjälp med hur du kan använda dessa kunskaper i. Chefen måste också först undersöka om den anställde kan omplaceras i stället för att sägas upp. 7 Men om det är chefen som tjafsar? Om det systematiska arbetsmiljö­arbetet fungerar finns det rutiner för vem man ska vända sig till om det är chefen som är problemet. I annat fall går det bra att vända sig till sitt skyddsombud. Arbetsrätt för chefer. Kunskap ger trygghet, vilket leder till ett bra och tydligt ledarskap. Att agera rätt kring de viktigaste arbetsrättsliga lagarna har stor påverkan på hur resultatet blir. Vad ingår egentligen i rollen som företrädare för arbetsgivaren för att kunna uppfylla skyldigheter och hävda rättigheter Amerikansk arbetsrätt består av ett antal delstatliga och federala lagar. Den federala lagstiftningen utgör grunden för fackliga rättigheter i den privata sektorn, och åsidosätter delstatlig och lokal lagstiftning inom området. Den federala lagstiftningen erkänner även vissa begränsade rättigheter för anställda inom den federala regeringen

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar).Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter Arbetsrätt. Kvinnan sjukskrev sig - blev uppsagd. Kvinnan klagade till chefen över dålig arbetsmiljö och mådde till slut så dåligt att hon sjukskrev sig. Då la chefen ut en jobbannons för kvinnans tjänst - och sa upp henne FAQ för chefer, med anledning av Corona. Här har vi samlat Lunds universitets svar på ofta förekommande frågor från chefer. Informationen är också användbar för dig som arbetar med HR-frågor i universitetets verksamheter. Sidan uppdateras löpande. Notera att det inte finns några specialregler på grund av corona/Covid-19, utan att.

Här hittar du alla utbildningar och seminarier som Transportföretagen erbjuder, exempelvis inom praktisk arbetsrätt, arbetsmiljö och chef- och ledarskapsutbildningar Arbetsrättsjurist i Stockholm för företag och arbetstagare Arbetsrätt är ett allt viktigare område för både företagare och arbetstagare. Som arbetsrättsjurist handlägger vi alla frågor som berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer Arbetsrätt i praktiken för chefer. Du som är chef kommer förr eller senare i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Kursen är till just för dig som behöver känna dig säker på frågor som berör anställningsavtal och förmåner, avsked, varsel och uppsägning, integritet och sjukdom, skyldighet att informera och förhandla med mera

Sök efter nya Arbeta med förhandling och arbetsrätt-jobb i Kristianstad. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 64.000+ annonser i Kristianstad och andra stora städer i Sverige Styrning. Vår Global Labor Issues (GLI)-kommitté hanterar påverkan och risker för arbetare och mänskliga rättigheter. GLI-kommittén, som sammankallas varannan vecka för att diskutera frågor som rör arbetsrätt och mänskliga rättigheter, består av chefer och medarbetare på arbetsnivå från sex olika avdelningar (Human Resources Team, Legal Office, Partner Collaboration Center. Vi tror också att kunskap minskar risken för konflikter på arbetsplatsen. Därför kommer vi i den här poddserien om arbetsrätt belysa några typiska situationer som du som chef kan ställas inför. Observera att från och med den 1 maj 2016 gäller nya regler för omvandling av tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställning

Kurs - Arbetsrätt för chefer - vad behöver du kunna

Vårt ledarskapsprogram för chefer. I din roll som ledare får du stöd i ekonomi, kommunikation, IT och personalfrågor via kommunledningskontoret. Du bjuds även in till forum för nätverkande och kunskapsutbyte med dina chefskollegor från olika förvaltningar Arbetsrätt › Trakasserier (77 Nu har det hänt att en kollega har klagat till chefen att vi pratar ett annat språk på jobbet. Jag blev inkallad till chefen och blev informerad om att det är förbjudet att prata ett annat språk än svenska på arbetsplatsen även på lunchen.Min fråga är om det stämmer Arbetsrätt för prefekter, chefer och ledare. 22-23 november 2021. Som chef vid Uppsala universitet har du ett arbetsgivaransvar och möts ofta av situationer som regleras av arbetsrätten

HR chef - Nordöstra Skåne - Kristiansta

Om Almegadagen. Här bokar du din biljett. 2 december. Almegadagen är Almegas största utbildningsevent där du som vd, chef eller HR-medarbetare rustar dig inför 2022 med viktiga uppdateringar kring både arbetsrätt och arbetsmiljö samt framtidens arbetsliv. Under dagen får du lyssna till några av Sveriges främsta arbetsrätt- och arbetsmiljöexperter samt inspiratörer som fördjupar. Våra skickliga jurister företräder dig i tvister . Amber Advokater anlitas flitigt i kommersiella tvister. Vi företräder parter i olika förhandlingssituationer, bland annat rättegångar i allmän domstol och vid alternativ tvistlösning, till exempel skiljeförfaranden

- Jag brinner för att skapa förutsättningar för ett fungerande samarbete, och gemensam kunskap är den bästa plattformen. Kunskap och ett gemensamt vokabulär skapar förståelse. Det är en av anledningarna till att jag tycker det är så roligt att utbilda, säger Josephine Borg, kursledare i arbetsrätt och arbetsmiljö Läs Arbetsrätt : handbok för chefer som bok. För dig som vill köpa och läsa Arbetsrätt : handbok för chefer som traditionell bok i inbundet- eller pocketformat rekommenderar vi att köpa den hos Bokus. Rekommenderat pris är 479 men det kan komma att ändras snabbt Arbetsrätt, 15 hp. Mycket händer inom arbetsrätten och det är viktigt att ha aktuella kunskaper för att minimera risken för konflikter och kostsamma processer. Den här utbildningen är för dig som vill uppdatera och validera din arbetsrättsliga kompetens på högskolenivå. Kursen är en uppdragsutbildning vid Karlstad universitet

En utbildning för dig som är eller kommer att bli HR-chef eller HR-ansvarig, och för dig som vill ta vara på er viktigaste resurs: personalen. Den här utbildningen passar dig som vill se till att du har rätt HR-kompetens. Och få ett kvitto på det i form av en certifiering. Utbildningen Certifierad HR - upplägg Arbetsrätt. Dags för kompetensutveckling? Kursen riktar sig till dig som vill ha kunskap om de arbetsrättsliga grunderna och förstå hur det arbetsrättsliga regelverket är uppbyggt i Sverige. Kursen ger en introduktion till den rättsliga regleringen på arbetsmarknaden. Kursen behandlar såväl enskilda anställdas rätt- och. en moderniserad arbetsrätt Stockholm 2020 En moderniserad arbetsrätt . SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 Till statsrådet och chefen för Arbetsmarknadsdepartemente Bli en säkrare chef och ledare. Driver du företag inom livsmedelsproduktion och har en eller flera anställda? Skulle du vilja lära dig mer om ledarskap, arbetsrätt och rekrytering för att bli en bättre ledare och stärka ditt team? Då är detta webinariet för dig! Vi kommer att ge konkreta tips på hur du kan rekrytera både digitalt. Sympativarslet gäller från tisdag den 10 augusti. Om strejken inte är löst till 24 augusti utökas varslet ytterligare till ett par arbetsplatser i Kristianstad och Malmö. Men konflikten kan utökas redan måndag den 9 augusti. Elektrikerförbundet får nämligen stöd från både Byggnads och Målarna som också har lagt varsel om.

Startsida - Warghs Juridi

Skräddarsydd utbildning för er verksamhet. Du vet väl att du som medlem kan beställa egna digitala utbildningar med olika teman av oss. Då håller vi utbildningen bara för er, så att ni får de kunskaper ni behöver och får möjlighet att ställa frågor som är kopplade till er verksamhet De tre vanligaste arbetsuppgifterna för HR-medarbetare är arbetsrätt etc., ledar- och or-ganisationsutveckling samt bemanning etc. (Tabell 3). Nedan visas procentandelen för al - ternativen arbetar i ganska eller mycket stor utsträckning med respektive uppgifter. Tabell 3: Tre vanligaste HR-uppgifterna för tre HR-kategorier HR Chefer För att vara framgångsrik i denna roll ser vi gärna att du har arbetat självständigt och brett med HR-frågor. Du är van vid att stötta chefer i rekryteringsprocesser och har arbetat med kompetensförsörjningsfrågor. Du har en akademisk bakgrund inom HR och har god kunskap inom arbetsrätt och avtalsfrågor Reformerad arbetsrätt innebär omförhandlingar. De lagstiftningsförslag kring flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden som regeringen lagt fram innebär omförhandlingar av kommunsektorns kompetens- och omställningsavtal. Joakim Larsson. - Vi kommer nu att behöva omförhandla stora delar av det avtal vi har kring.