Home

Procapita system

Procapita - Järfälla kommu

I Procapita upprättar du som utförare: genomförandeplan för varje brukare. social journal och anteckningar. Så används Procapita. Kommunens handläggare beslutar om insatser för en person och gör en beställning i Procapita till vald utförare. Som utförare tar du emot och verkställer uppdraget/beställningen i Procapita Övergången från Procapita till Lifecare kommer ske succesivt och stegvis. Lifecare och Procapita är kompatibla med varandra och det går att använda båda systemen samtidigt, eftersom uppgifterna lagras i samma databas. Se dokumentet Övergången från Procapita till Lifecare i höger menyrad

Nytt verksamhetssystem för socialtjänste

Teknisk specifikation - Tiet

 1. Ledande i en digital era. Utbildningsinstitutioner världen över moderniseras snabbt och fördelarna med den digitala revolutionen kan användas för att engagera elever och underlätta för lärare och vårdnadshavare. TietoEVRY förser skolor med innovativa och väldesignade verktyg och tjänster. Våra lösningar är tillförlitliga och.
 2. Marval MSM - Intern ärendehantering. Medvind - för olika arbetstidsmodeller. Personec P - lönesystem. Platina - Ärendehanteringssystem. Portal - för extern åtkomst till system. Procapita - verksamhetssystem för Välfärd samhällsservice. Pulsen combine - verksamhetssystem för socialtjänsten. Qlik Sense och QlikView. Systemförvaltning
 3. Verksamhetssystemet Procapita omsorg är omsorgsavdelningens största och mest känsliga system. Det berör samtliga verksamheter på avdelningen både direkt och indirekt genom olika integrationer. Systemet består av olika område som dessutom har kopplingar till andra system genom olika former av integrationslösningar. Områdena är
 4. På Örnkom så hittar du som anställd bland annat system för: Personec; Trio Telefoni; Webmail; Inköp och faktura; Avtalsdatabas; Köp in; Bella beställningssystem; Boka bil och elcykel; IT-support online; Vid tekniska problem kontakta IT-support
 5. Procapita - Statistik Insatser i äldre- och handikappomsorg enligt SoL 2016-11-1

Manualer och hjälp - Järfälla - Järfälla kommu

 1. Loggkontroll genomförs två gånger per år i verksamhetssystemen Procapita, Lifecare utförare och Nationell patientöversikt (NPÖ). Systemförvaltare tar ut logglista på alla användare och aktiviteter som gjorts i Procapita/LifeCare och NPÖ under ett dygn och lämnar till ansvarig chef för uppföljning. Fax, e-post, sms/mms Fa
 2. Procapita is a nursing information system designed to construct and support elderly care, the system has been on the market for over 28 years. But over time users notice that their system is slower. Therefore, the purpose of this study was to create knowledge and understanding of how user view the current system
 3. Procapita lathund SSK-dokumentation Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2015-08-30 Reviderad 2018-06-01 [Skriv här] Starta en HSL-journal. Börja med att söka efter personnummer Klicka på HSL Klicka på Organisation Välj rätt organisation - sen O
 4. istration (Uppdaterad 2016-11-14) för att använda korrekt information, som källa för exempelvis (Unikum). Kommuninvånarregistret (KIR) förser Procapita med folkbokföringsuppgifter. Kommunen har även Riks-KIR, vilket innebär att personer kan hämtas in från hela landet

Helsingbor

verksamhetssystemet Procapita för att dokumentera, kommunicera och hantera information. Procapita är uppdelat i två delar - Procapita IFO (individ- och familjeomsorg) och Procapita VoO (vård och omsorg). Procapita IFO riktar sig till de verksamheter som ryms inom individ- och familjeomsorgen TietoEVRY help local and central government organisations build innovative digital solutions and deliver better services for public sector. Learn mor Procapita är Norrtälje kommuns verksamhetssystem för Barn och elever, ansökan om plats i förskola och skola, köhantering, placeringar, betyg, avgifter, ersättning till enheter, modersmål, språkval, mm. Information skickas från Procapita till SCB, Antagning til Procapita: System för barn- och utbildningsförvaltningens processer. Pythagoras: System för fastighetsförvaltning. R. Raindance: Ekonomisystem. RIB: System för information inom området samhällsskydd och beredskap. RiseVision: Program för att styra information på digitala presentationsskärmar. Röstbrevlåda: Delkomponent i.

Procapita, Ciceron Handlingar LSS Ansökningar, bekräftelser, underlag, utredningar, beslut, beställningar, överklaganden, domar Procapita, Ciceron Handlingar Bostadsanpassningsbidrag . Ansökningar, bekräftelser, underlag, utredningar, beslut, beställningar, överklaganden, domar BAB för Windows, Cicero II.1.1) Benämning på upphandlingen: Support och underhåll av IT-systemet Procapita/Lifecare för Åsele kommun. II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod. 72000000. II.1.3) Typ av kontrakt. Tjänster. II.1.4) Kort beskrivning: Åsele kommun äger licenser och har utifrån tidigare upphandlat förfarande investerat i verksamhetssystem för socialtjänstens.

1. Installation och uppstart av IT-system 2. Utbildning: Procapita för chefer och superanvändare, 3 x 2 tim Phoniro för chefer och superanvändare, 2 tim Allmän genomgång för hela personalgruppen 3. Utfärdande av s k SITHS-kort för säker inloggning i kommunens verksam-hetssystem. 4. Anskaffande av telefoner för nyckelfrit Rapport IFAU via ProCapita Analysen - arbetsmarknadsmodulen I arbetsmarknadsmodulen går det att ta ut data på två sätt. Antingen genom att välja enskilda filer eller genom att extrahera hela registret. Se nedan för hur ni ska göra. Tillvägagångsättet är snarlik den med QlikView. 1. Öppna Analysen - gå till Arki

Systemförvaltning Vård och omsorg - Västerå

sökning i Procapita/andra system och väljer slumpmässigt ut en brukare/klient/patient varje månad samt en personal. • Verksamhetsansvarig chef/chef extern verksamhet kontrollerar sedan personalens alla inloggningar på denna brukare/klient/patient en speciell dag Procapita Education stödjer barnomsorgs- och skoladministration inom Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun. Ingen gallring har skett i systemet sedan starten 1997 men avses att starta 2017. Procapita innehåller personuppgifter till barn och elever samt vårdnadshavare/kontaktpersoner. Utöver dess Digitala system och tjänster i skolan PROCAPITA ProCapita är stadens källregister. Barn/elever och vårdnadshavare registreras i ProCapita när ansökan om förskole- eller skolplacering sker. Därefter uppdateras person- och adressuppgifter via befolkningsregistret KIR Hos oss kan du få uppdrag på heltid, deltid eller extra pass när du vill tjäna lite. Inte heller Tietoenator, som har systemet Procapita vilket används av kommuner, tycker att undersökningen egentligen visade något om företagets system. - Procapita är ett verksamhetssystem. Vi ser det inte som ett journalsystem Den här guiden visar en översiktlig och grundläggande information om Procapita. 1. Översiktlig information om Procapita

Procapita är vårt verksamhetssystem inom vård och omsorg. Det finns flera system i Procapita, till exempel Phoniro care. E-tjänst behörighet Procapita. E-tjänst behörigheter Ek/SITHS. Behörigheter, manualer och hjälp. Beställ behörighet med e-tjänst Teknisk specifikation för Procapita/Lifecare/Tieto Education gäller från Version 10.0 och framåt 2021-10-15 © TietoEVRY tietoevry.com page 1/40 Teknisk specifikatio Behörighet till Procapita. Som anställd av Järfälla kommun får du åtkomst till Procapita genom Järfällas interna nätverk. Din verksamhetschef beställer din behörighet i Procapita. Som privat utförare måste du logga in via sms-inloggning till Externportalen (www.distans.jarfalla.se).. Sms-inloggningen beställer din chef via blanketterna nedan

Att skapa digitala utbildningslösningar TietoEVR

 1. 181115 Version 6 4 2. Mina Sidor Så här ser det ut när du kommer in i Procapita som omvårdnadspersonal. Du hamnar på Mina sidor Kom ihåg: Här kan du skriva dina egna kom ihåg.Det är bara du själv som ser anteckningen och d
 2. system 2020 Medicinteknisk utrustning - av verksamheten inköpta/ leasade - Vilka produkter som används - När är de kalibrerade och servade En ggr/år, eller om annat intervall anges. Berörd chef - möjligt först i Treserva vht-system 2020 Åter huvudprocess HoS Föregående bild Egenkontroll - Hemsjukvård
 3. När systemet åter är i drift informeras även om detta via driftinformationen: Driftinformation Länk till annan webbplats. I de fall oplanerade driftstörningar uppmärksammas av vårdverksamheten efter kontorstid kontaktas IT-supporten på Tel 021-173500. Växeln kopplar samtalet vidare till tekniker som har beredskap
 4. Nytt verksamhetssystem för socialtjänsten. Skriv ut; Här kan du följa implementeringen av socialtjänstens nya verksamhetssystem Lifecare. Projektets övergripande mål handlar om att under tidsperioden september 2020 till april 2022 implementera det nya verksamhetssystemet - Lifecare - med tillhörande moduler för hela individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsenheten samt hela.

Procapita - verksamhetssystem för Välfärd samhällsservice

Systemet Procapita innehåller information som har blivit daterad och nu behöver gallring av personuppgifter genomföras med stöd av dataskyddsförordningen.2 Det finns även information i Procapita som bedöms kunna gallras med stöd av Barn- och skolnämndens hanteringsanvisningar It- och verksamhets­system. Alla utförare ska vara anslutna till Järfälla socialförvaltnings verksamhetssystem. Lifecare utförare. Procapita. Phoniro care. Kontakta oss. IT-supporten (Servicecenter) Tel: 08-580 299 96. E-post: kontakt@jarfalla.se. Kontakta oss | Frågor & svar Intranätet Örnkom, extranet, Personec och andra system. Logga in i Intranätet Örnkom, extranet, Personec och andra system. Bra att veta. Örnkom och Extranet är Örnsköldsviks kommuns intranät — en intern webbplats med intern information och tjänster för de som är anställda på kommunen

Intranätet Örnkom, extranet, Personec och andra system

Procapita ) sker kontinuerligt. Personuppgifter för personer oavsett boendekommun som söker till eller finns i förvaltningens verksamheter. - barn/elev - adressuppgifter - vårdnadshavare - lärare - dagbarnvårdare Andra system som hämtar uppgifter (I) eller till vilka uppgifter exporteras (E) från systemet Verksamhet, handlingar och IT-system En omfattande mängd handlingar upprättas som en direkt följd av vård ‐ och omsorgsnämndens verksamhet . Procapita, Ciceron Handlingar LSS Ansökningar, bekräftelser, underlag, utredningar, beslut, beställningar, överklaganden, domar Procapita, Cicero Hejsan. Vi i Oxelösunds kommun ska göra en upphandling på ett nytt verksamhetssystem inom Vård och Omsorg. Vi har idag 2 olika system på Vård och Omsorgsförvaltningen (ett med Treserva som är det stora systemet och ett med Procapita som är det som ska bytas ut.) och det skapar extrakostnader (ca 200.000 Sek/år) och mycket extrajobb, så vi skulle gärna få en och samma leverantör.

Mer information om barn- och ungdomsförvaltningens system hittar du nedan. 1.1.1 Procapita Procapita Education stödjer barnomsorgs- och skoladministration inom Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun. Ingen gallring har skett i systemet sedan starten 1997 men avses att starta 2017 Procapita BoU är ett administrativt system för registrering av barn, elever och personal i våra verksamheter och består av tre olika delmoduler kopplat till följande verksamhetsområden; Förskola/grundskola, Gymnasieskola och Kulturskola. IT-stödet används bl.a. till för registrering av barns placeringar i förskola oc Transcript Handbok Procapita Vård och Omsorg Handbok Procapita Vård och Omsorg Att Göra Lista Version 9.2 2013-04-29 Handbok Procapita VoO Att Göra Lista Healthcare & Welfare Welfare Nordic Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv 93/42/EEG

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal använder systemet Procapita och kommer att få hälso- och sjukvårdsdokumentationen direkt in i sitt träd i Procapita under sökordet Iakttagelser omvårdnadspersonal när det är rapporterat och attesterat i Intraphone. Vid akuta ärende med kund skall alltid samordnande sjuksköterska kontaktas mån, jun 26, 2000 15:26 CET. Göteborgs stad väljer Procapita från TietoEnator som modernt verksamhetsstöd Göteborgs stad har valt TietoEnators verksamhetsstöd Procapita Barn och Ungdom. Systemet, som är marknadsledande inom kommunal barn- och ungdomsverksamhet, ska användas av stadens 21 stadsdelsnämnder

ProCapita - utbildningsadministrativt system Lift - Kriminalvårdens transportplanering-system, gällde till och med 21 januari 2020 för inrikestransporter, gäller fortsatt för utrikestransporter TPS-Kriminalvårdens nya transportplanering system, gäller för nationella transportverksam-hetens inrikestransporte finns i systemet och vilka brister det har samt vilken förmåga de har att leverera önskad funktion. Värmdö har för avsikt att avveckla Procapita och Viva och ersätta dessa med Combine inom IFO och HSL. Tabell 1. Kombination av verksamhetssystem i referenskommune Procapita/Lifecare används som stöd för den föreskrivna dokumentation som görs inom socialtjänsten. Systemet har integrationer med flera andra system i Ystads kommun och berörda myndigheter. För att systemet ska fungera i verksamheten behöver det göras kontinuerliga uppdateringar, förbättringar och felrättningar Phoniro Care tillhandahålls främst som en molntjänst via internet, men kan i vissa fall även installeras i kundens egen IT-miljö. Oavsett vilken modul som används så samlas all data i Phoniro Care för kvalitetssäkring och uppföljning. Att jobba utifrån en gemensam IT-plattform som Phoniro Care har många fördelar Varför välja TakeCare. TakeCare är ett fullskaligt journalsystem, utvecklat för svensk sjukvårds behov av e-hälsa. Systemet har en av de största enskilda vårdinstallationerna i världen med 30.000 aktiva användare. TakeCare är i drift på bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, ASIH inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde, S:t.

Evolution Ärendehantering. Evolution Ärendehantering är en av våra basmoduler och ingår även i kategorin Objekthantering.. Basmodul för dokument- och ärendehantering. Genom ärendehanteringen i Evolution hålls information och dokumentation gemensamt som rör en viss fråga eller aktivitet. Detta skapar struktur, spårbarhet och tydlighet både externt och internt inom organisationen. Gå till System >-aviseringar. Gör något av följande: Aktivera eller inaktivera meddelanden, meddelandebanderoller och ljud för vissa eller alla meddelandeavsändare. Aktivera eller inaktivera tips Windows om. Meddelanden och snabbåtgärder hittar du i åtgärdscenter i Windows 10 3-3 Betalnings- och attestrutiner i ProCapita Handläggningen av försörjningsstöd sker i verksamhetssystemet ProCapita. ProCapita är ett av flera IT -stöd på marknaden som är anpassad efter social- tjänstens arbetsprocesser. Systemet är utformat så att rättssäker handläggning erhålls om det används på ett ändamålsenligt sätt Login component saves certain data to enhance the user experience. You agree to this when you use Login component. More info O Åtkomst till system hemifrån för medarbetare på Gävle kommun. På den här sidan hittar du som medarbetare i Gävle kommun inloggningslänkar till de vanligaste verktygen du behöver för åtkomst hemifrån eller utanför kommunens nät

Procapita . Bevaras ; Kan ingå i utredning och rehabiliteringsplan . Lån av hjälpmedel, handlingar rörande . Papper ; 3 år . Avser t ex låneförbindelser och kvitteringar vid återlämnande av lånade hjälpmedel. Gallras 3 år efter återlämnandet. Nej . Ordination av hjälpmedel Digitalt Procapita Bevaras Se avsnitt Patientjournale .Efter att slutfört interna utbildningar i hur man utbildar och genomgång av Tietos LifeCare-Procapita system. Tillsammans med tre stycken sektionschefer planera presentation och utbildningsupplägget för att sedan i grupp av två utbilda ca 250 sektionschefer att använda det nya systemet Procapita/Lifecare har integrerats med ett antal av kommunens övriga system. En förutsättning för att systemet ska fungera i kommunen är att det görs kontinuerliga versionsuppgraderingar, förbättringar och felrättningar. Äganderätten till den programvara som Procapita/Lifecare baseras på tillkommer Tieto Sweden AB

Procapita och Lifecare använder samma Konfigurationswebb. Synkroniseringen bör inte ske flera gånger om dagen, då det eventuellt kan göra systemet långsammare under tiden synkningen sker. 4.3.2 Skapa konto och Personnummer För samtliga TSS användare som har ett registrerat personnummer (12 tecken). Spara tid! ExorLive kan integreras med flera journal- och medlemssystem, så att du enkelt kan synkronisera data och undvika att behöva ange information två gånger. Med dessa integrationer kan du hoppa direkt från ditt patient- eller klientsystem till ExorLive för att skapa program för din utövare Procapita. Denna integrationen har justerats med längre tid innan time-out och med tydligare meddelanden såväl som vid lyckad överföring som vid eventuella fel. • Export av Mallar Ny funktion är tillagd som gör det möjligt att exportera mallar från Mobilus Professional till vårt webbaserade system GoMobilus action: https://fs.umea.se/adfs/ls/ SAMLRequest: RelayState _74a0fc4f-0ac8-444a-b0bf-668da92ce81 Biståndshandläggaren registrerar nya kunder i Procapita SoL. Beställningarna kommer sedan över till Phoniro Care via integrationen inom 10 minuter efter att utföraren verkställt insatserna i Procapita. Registrerad kundtid hämtas per månad och är underlag för ersättning till utförarna i hemtjänst och avgift för kund

Ett informationssystem eller IT-system definieras ofta som ett system som ger IT-stöd och används för att samla in, lagra, bearbeta och distribuera information för ett domän och därigenom stödjer kommunikation och arbete inom och mellan organisationer. Den här definitionen består egentligen av tre delar. För det första beskriver den uppbyggnaden av ett informationssystem, att det. Ladda ner Citrix Workspace-appen, Citrix ADC och alla andra Citrix-produkter för arbetsytor och nätverk. Erhåll versionsuppdateringar, verktyg och detaljerad teknisk information Procapita Partners' app provides greater visibility into both clients' overall financial picture and Procapita Partners' wealth advisory services. For clients, the app lets you: • View your accounts in a consolidated manner. • See up-to-date performance returns and holdings on the household, account and portfolio levels IT: Beställning av Tjänstelegitimation (SITHS-kort) Här beställer du SITHS-kort som är till för anställda inom Kalmar kommun där krav på stark autentisering gäller. Här beställer du SITHS-kort som är till för anställda inom Kalmar kommun där krav på stark autentisering gäller. Till tjänsten

Intern . Samlad sida för inloggning till interna tjänster i Skövde kommun. Välj kategori av inloggning för att hitta de olika tjänsterna Lifecare - det gemensamma systemet för samordnad planering i Halland. Genväg till informationssidan Trygg och effektiv utskrivning på vårdgivarwebben. Där ligger dels Anvisning för vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivning, samt Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från slutenvården som är en överenskommelse. kommun. Systemet hanterar samordnad individuell plan (SIP) samt samordnad plan inför utskrivning (SPU). I denna handbok kommer systemet därför kallas Lifecare SIP/SPU. Kommunerna och Region Halland har även en gemensam riktlinje för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård och vård- och omsorgsplanering i öppenvård där flödet oc system följde Uppsala kommuns riktlinjer, dock uppfyller inte riktlinjerna vid tidpunkt för granskning god praxis. Under december 2014 ändrades riktlinjerna så att de nu överensstämmer med god praxis. Hantering av åtgärder Objektledare för Agresso, Heroma och Procapita IFO med stöd av IT-koordinato

Rapport IFAU via ProCapita Analysen System logg Senast anvånda register / ram 190115) Avsluta Alt+F4 Anaþysen - [AMN - IFO 2018 Arbetsmarknad Planer, jan - dec (uttag 190115) Register Data Beräkmng Fdnster Hjälp Analysen-registe Som systemförvaltare har du ett ansvar för verksamhetssystemet Treserva och vid behov stöttar systemförvaltaren för verksamhetsystemet Procapita, då omsorgs- och socialförvaltningen använder båda dessa verksamhetsystem. Du kommer att arbeta tillsammans med en systemförvaltare, systemadministratör, objektspecialister och lotsar inom. Varje kommun har ett eget inställt antal dagar innan terminsstart som data hämtas in, ofta är detta ca 10 dagar. Så invänta då till ca 1 vecka innan terminsstart och försök igen. Om det endast står informationspunkter av typen Inga XXXX finns i Vklass så är det ok att göra en synk utan spärrar. Är du osäker, kontakta. Registreras i system / diarieförs Sekretess § Bevaras/Gallras efter x år Överlämnas till arkivmyndig-heten efter x år Anmärkning Placera barn i förskola Ansökan till barnomsorg Procapita OSL 23 kap. 1§ Vid inaktualitet HT gallras vid placering Samtycke för informationsut-byte mellan vårdande och ut-bildande instanse

Lunds kommuns skolportal - Lunds kommunInformation om de system där inloggning sker med SITHS-kortStora förändringar påverkar fakturering inom vård ochSystempusslet – kombinera moderna verktyg - Unikum

Intagningsregister Årsvis System, Procapita Digitalt Vid IA Innehåller barns namn samt vårdnadshavares namn och adress Avdelning Styrning och kvalitet Förskola SOS-blankett Alfbetiskt Pärm på enheten Papper Vid IA Efter avslutad förskola/förändrade förhållanden Förskol Integration med skolans övriga system. När ni väljer Gleerups digitala läromedel i alla ämnen erbjuder vi kostnadsfri integration* med skolans befintliga IT-system. Vi hjälper er att skapa en sammanhängande digital lärmiljö där de digitala läromedlen är lätta att nå och möjligheter till smarta arbetsformer uppstår Procapita AlcT Fri Actor Raindance Sokigo Solen Sokigo Skolskjuts Navet Säkra och integrerade digtala informationsflöden. INTEGRERADE SYSTEM, inkl. utveckling • Abou/Kommun-automaten • Actor • Adam • Adato • Aditro Recruit • Adobe Marketing Cloud • Agresso/Unit4 • Alct • Artvis