Home

Kommunal avtal

Över 500 000 medlemmar · Förhandlingshjälp · Inkomstförsäkrin

Här samlar vi information om pågående kollektivavtalsförhandlingar för alla medlemmar som arbetar inom kommuner och regioner. Nytt avtal 2020 - kommuner och regioner - SKR och Sobona | Kommunal Hoppa över menyn och gå direkt till innehålle Kommunal och arbetsgivarna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona är överens om arbetsmarknadens största avtal. (Detta gäller inte dig inom Sobona branschavtal, t.ex. buss, energi och fastigheter.) Efter hårda men konstruktiva förhandlingar har parterna enats

Kommunal vill att staten ska styra bemanningen

Kommunal fackförbund - Just nu: 3 mån för 160 se

Hitta det du behöver med integrated, intelligent sökmoto

  1. Fakta om avtalet. Avtalet är på 41 månader och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är tolv månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Avtalet innehåller en riktad satsning på yrkesutbildade medarbetare inom vård, skola och omsorg
  2. Om du saknar möjlighet att skaffa BankID, kan du kontakta Kommunals medlemscenter för att få information kring innehållet på Mina Sidor. Du når medlemscenter på medlem@kommunal.se eller 010-442 70 00
  3. I några av Kommunals avtal står det ingenting om vad som gäller om man behöver gå till läkare eller tandläkare på arbetstid. Det gäller bland annat flera avtal med Vårdföretagarna. - Man kan alltid fråga om det går att få tjänstledighet med lön. Men får man avslag så blir det löneavdrag, säger Elisabeth Haug, ombudsman på.
  4. och en satsning på yrkesutbildade. Fakta om avtalet med Kommunal. Läkarförbundet. SKR, Sobona och Sveriges läkarförbund är överens om ett nytt fyraårigt avtal
  5. Bland de kommuner som har lokala samverkansavtal har en av tre utgått från det centrala Avtal om samverkan och arbetsmiljö, vilket tecknades i november 2017. Något fler kommuner har samverkansavtalet Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan, FAS 05, från 2005. Ett flertal kommuner uppger att de ska revidera sitt nuvarande avtal
  6. Så kom till slut beskedet - Kommunal hade kommit överens om ett avtal med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Från ett uttalat nollbud till detta och det är en stor skillnad. Nytt avtal klart - så här blev de

Tydligt gränssnitt · Avtalskontroll · GDPR-hanterin

Kommunal och arbetsgivarna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona är överens om arbetsmarknadens största avtal. Avtalet löper över fyra år och gäller 1 november 2020 till och med 31 mars 2024. Förbundsordförande. Efter hårda men konstruktiva förhandlingar har parterna enats Avtal för kommun, region och Pacta Här hittar du de kollektivavtal som gäller för dig som är anställd i kommun, regionoch Pacta. Är du inloggad som förtroendevald hittar du fler redskap under För dig som förtroendevald, för jobbet med arbetsbrist och uppsägningar, löneöversyn med mera Kommunal och SKR har slutit nytt avtal. Uppdaterad 4 november 2020. Publicerad 3 november 2020. Kommunal har slutit ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona med. Kommunals avtal: Coronabonus före jul - stolt och nöjd. Största LO-facket Kommunal förhandlade igenom en särskild lönesatsning på yrkesutbildade och 5.500 kronor i en engångsbonus lagom till jul. Jag står här i dag både stolt och nöjd, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin

tis, nov 03, 2020 10:04 CET. SKR och Sobona har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under coronapandemin och en riktad satsning på yrkesutbildade. − Välfärdens medarbetare har tagit stort ansvar och gjort betydande insatser under en mycket svår tid I förra veckan tecknades ett riktigt bra avtal mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR)/Sobona. Branschavtalen på Sobona återstår att förhandla, vi får återkomma om dem. Som nyvald avtalssekreterare kan jag konstatera följande: Såhär bra resultat kan vi knappast räkna med varje gång Gäller för kommun, region och Sobona (Pacta) 1. Löneavtal HÖK 20. 2. Kollektivavtal - allmänna bestämmelser (AB20) 3. SAM17 - Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 4. Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro för frånvaro med viss förebyggande sjukpenning samt viss smittbärarpenning AVTAL 2020. Kommunal fick igenom extra påslag till yrkesutbildade och ett engångsbelopp på 5 500 kronor. - Det är förbaskat bra. Det är våra medlemmar väl förtjänta av, säger Tobias Baudin Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin sade vid en pressträff att det landat i ett mycket bra avtal. Hela avtalet löper på 41 månader till och med den 31 mars 2024, men lönedelen är på 29 månader och innebär löneökningar på totalt 5,4 procent

Kommunals avtal klart: Fyra år och en en­gångs­summa på 5 500 kronor. Nytt kollektivavtal är tecknat för landets största avtal: Det mellan Kommunal och SKR. Löneökningar blir enligt industrins märke - därutöver ett engångsbelopp för alla anställda på avtalets område på 5 500 kronor. Anna Norling. Publicerad Kommunals utmaningar. Generellt sett, inom alla Kommunals branscher, handlar det om arbetsplatser som är underbemannade utifrån de behov som finns i verksamheten. Det gör att arbetsbelastningen ofta upplevs som väldigt stor samtidigt som man tvingas till mycket ensamarbete, vilket i sin tur kan leda till hot om våld Istället för dryga 25 olika branschavtal som spretar åt olika håll har man nu fem branschspecifika avtal inom områdena energi, vatten och miljö, fastigheter, besöksnäring samt flygplatser. Utöver de fem nya branschavtalen fortsätter Sobona organisera företag som använder sig av det Kommunal-Regionala avtalet HÖK-T/AB Som medlem i Kommunal får du ett erbjudande som tagits fram i samarbete mellan Folksam och ditt förbund

Kommunals avtal ser ut att ge större löneökningar än industrifackens. Ändå hävdar Kommunal och SKR att avtalet ryms inom normeringen. Nu ber Medlingsinstitutet fack och arbetsgivare att förklara hur de har räknat Kollektivavtal. Inom Transport finns 26 olika kollektivavtal. Om din arbetsgivare har avtal kan du logga in på här på webbplatsen för att läsa det. Kollektivavtalet är din garanti för rätt lön och bra anställningsvillkor. Här kan du läsa om Transports alla kollektivavtal och varför kollektivavtal är så viktigt Kommunal nöjda med nya avtalet - alla medlemmar får 5 500 kronor. Ett avtal är klart mellan LO-facket Kommunal, arbetsgivarorganisationen Sobona och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det blir höjda löner och en klumpsumma på 5500 kronor för arbetet under pandemin till alla Kommunals medlemmar. Men ingen retroaktiv löneökning Allmänna bestämmelser (AB) 20 gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Sveriges Läkarförbund och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. Avtalet löper under perioden 2020-11-01 till 2024-03-31 Detta avtal är till sin karaktär både ett sådant huvudavtal som avses i 3 § 4 mom. i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) och ett kollektivavtal som gäller förhandlingsförfarande och annat motsvarande förfarande och som tillämpas på alla kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare, om inget annat har avtalats i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal

Tjänster: Automatisk bevakning, Interaktiva dashboard

Avtal mellan Stim och SKR - det här gäller för kommunerna. Ett nytt avtal för musikanvändning i kommunerna undertecknades med SKR i december 2019. Det nya avtalet utgår från den faktiska musikanvändningen i den kommunala verksamheten och ersätter musikskapare i högre utsträckning än tidigare. Här kan du läsa avtalet i korthet Nytt avtal för Kommunal − över 5 000 kronor i utbetalning innan jul. Västsverige Drygt 2,2 procent blir löneökningen för Kommunals medlemmar. Det meddelas på en presskonferens på tisdagen. Dessutom blir det en engångsutbetalningen på 5 500 kronor, som ska betalas ut innan jul Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen Samverkansavtal inom kommunal sektor. Lärarnas Riksförbund har genom Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd träffat en överenskommelse med SKR och Pacta, numera Sobona, om ett centralt samverkansavtal för arbetsmiljö inom kommunal sektor. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017 och ersätter FAS05 Bilavtalet BIA för dig som är anställd inom kommun eller Sobona. Enligt bilavtalet BIA utbetalas 2,90 kr/km till arbetstagare som efter godkännande av arbetsgivaren använder egen bil i anställningen. Beloppet gäller oberoende av körsträcka per år. Avtalet gäller dig som är anställd inom kommun eller Sobona

Tog Kommunal verkligen fajten? Den 28 maj, efter fem veckors strejk och efter att ha sagt nej till flera medlarbud, vände plötsligt Kommunalarbetarförbundet och skrev under avtalet. Uppdrag. Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har skrivit ett treårigt avtal, värt 2,2 procent under 2016. check Avtalet innehåller en särskild satsning för undersköterskor

Avtalskonferens 6 november 2020 Nya avtal HÖK/AB med: - Kommunal och - OFR - Allmän kommunal verksamhe Kollektivavtal inom kommun och region. Kollektivavtalet reglerar arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen och innehåller bland annat avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning. Här samlar vi allt om kollektivavtal för dig som jobbar inom kommunal sektor Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna. Det blir 2,2 procent lönehöjning enligt märket för personliga assistenter, lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Det nya avtalet gäller i tre år. Vårdföretagarna säger att de tvingats acceptera ett avtal som branschen inte klarar Nytecknat avtal; 27 januari, 2021 Två nya avtal tecknade med Kommunal. Serviceföretagen inom Almega har tecknat två nya kollektivavtal med fackförbundet Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. De nya avtalen för serviceentreprenad- och hemserviceföretag sträcker sig över 32 respektive 33 månader med löneökningsnivåer på 5,4 procent, vilket även inkluderar pensionsavsättningar

Avtalsregister - Snabb överblick med tidslinj

Nytecknat avtal; 4 februari, 2021 Tre nya avtal tecknade med Kommunal. Almega Tjänsteföretagen har tecknat tre nya kollektivavtal med fackförbundet Kommunal. De nya avtalen gäller banarbetare vid travbanor, personal hos ridhusföretag samt trav och galopptränare och sträcker sig över 29 månader Kommunal och IF Metall hoppar på las-avtalet. Kommunal och IF Metall ansluter sig till Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse om las. Jämfört med den ursprungliga överenskommelsen har facken fått igenom bättre villkor, något som LO fick veta först på torsdagskvällen. Karl Martinsson. Mårten Martos Nilsson Fremia, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har kommit överens om ett ettårigt avtal som gäller till och med den 31 augusti 2021. Parterna är även överens om att lönerevision ska ske för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar per den 1 september i år. I övrigt är avtalet om allmänna villkor oförändrat Aktuella avtal. Har du funderingar över vilka avtal som finns i Karlstads kommun? Här hittar du våra avtal och du kan söka på både varugrupper och leverantörer. Du hittar kommunens avtal i avtalsdatabasen e-avrop. Avtalen är sorterade under olika kategorier Kommunal har ett nytt centralt avtal - nu väntar lokala förhandlingar: Jag och våra medlemmar är positiva över det centrala avtalet, säger Anki Pettersson, sektionsordförande, Kommunal, Skellefteå

för lokala avtal . Om delar av löneutrymmet används för andra åtgärder än lönepåslag i enlighet med detta moment upphör det lokala avtalet att gälla när det centrala avtalet löper ut . ENSKILDA ÖVERENS-KOMMELSER MOMENT 2B (Gäller inte Kommunal och Unionen) Arbetsgi-vare och arbetstagare får träffa överenskommelse/avtal om av Sobona och SKR är överens med OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) om ett nytt avtal. Det fyraåriga avtalet är utan centralt angivna nivåer för löneökningar med en löneöversyn från och.

Kollektivavtal inom kommunal sektor. Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Regioner, SKR, och Sobona (tidigare Pacta). Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar en av sammanlagt sex huvudöverenskommelser (HÖK. Det kommunala avtalet säger att tid för kompetensutveckling ska avsättas inom den reglerade arbetstiden utifrån riktmärket 104 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår. I exemplet ovan har arbetsgivaren beslutat att lägga ut 64 timmar lika för alla lärare Från 1:e oktober 2021 har vi ett nytt avtal på sittdynor. Avtal har tecknats med nedanstående firmor: www.anatomicsitt.com www.bimaplastteknik.se www.careofsweden.se www.etac.se www.invacare.se www.nimacare.se www.permobil.se Uppdaterad avtalsinformation, avtalsprislista och vägledning hittar du under sortiment- och avtalsinformation.. I höst har KHS ingen möjlighet att bjuda in till. Kommunal. Förhandling med Fastigo och Kommunal. I- och K-avtal. Förhandling med Fastigo och Vision, Unionen m.fl. Fastighetsanställdas Förbund. Förhandling med Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund. I- och K-avtal. Förhandling med Fastigo och Vision, Unionen m.fl. Kommunal. Förhandling med Fastigo och Kommunal. Fastighetsanställdas.

Hitta ditt avtal Kommuna

I Skellefteå säger Kommunal upp det lokala avtalet om periodsplanerad arbetstid, det för att fackförbundet ser att medlemmarna får allt mindre inflytande. - Vi ser att det utvecklas. Kommunal och SKL har förlängt sitt tidigare treåriga avtal till 2020. Enligt Kommunal ska en extrasatsning liknande den som hittills riktats mot undersköterskor göras även det nya avtalsåret. Det var en skräll i förra årets avtalsrörelse att Kommunal och SKL respektive Pacta tecknade ett treårigt avtal med extrasatsningar utöver. Kommuner - vi finns till här för er. Värends Miljö har länge arbetat tätt med kommuner om diverse avtal relaterade till avlopp. Vi läger stort fokus på service och erbjuder såväl förebyggande arbete som insatser vid akuta fall. I dagsläget har vi avtal i följande kommuner. Vi finns lokalt nära dig i Kronoberg, Blekinge & Norra. Kommunal, Box 190 39, 104 32 Stockholm Kontakta Kommunal Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Du kan ta reda på mer om vilka cookies vi använder eller stänga av dem här

Kollektivavtal Kommuna

Kommun, kommunala bolag och region; Privat sektor; Statlig sektor; Det kan vara knepigt att på egen hand orientera sig i avtalen. Ta hjälp av din förtroendevalda eller kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420. Tänk också på att det kan finnas lokala avtal med bättre villkor än de centrala Vilken sektor gäller för mig? Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarnas Riksförbund sluter med Sveriges kommuner och regioner (SKR).; Arbetar du på en friskola inom privata sektorn gäller avtalet som Lärarnas Riksförbund sluter med de olika privata arbetsgivarorganisationerna.; Arbetar du på en statlig skola gäller avtal som Lärarnas Riksförbund sluter med. Kommunal, Margaretha Johansson - Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar Det är bäddat för strid när Vårdföretagarna kräver att uppsägningstid och lägstalöner ska avskaffas samtidigt som Kommunal kräver en månads uppsägningstid för alla och höjda lägstalöner Kritik mot Kommunal efter uppsagt avtal: Många vill inte ha det. Hemtjänstpersonal i Karlshamn är upprörda över att Kommunal sade upp det lokala avtal som gav dem rätt att välja sysselsättningsgrad. Men Kommunal försvarar sig med att beslutet togs demokratiskt. Mira Klingberg Hjort. Publicerad AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och regionanställda med flera 2021. Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se Afa Försäkrings webbplats. På webbplatsen finn

Avtalsrörelsen 2020 Kommuna

Vårdgivarwebben / Samverkan, avtal och vårdval / Samlad coronainformation för dig som arbetar i kommun Lyssna Som medarbetare i kommunal vård- och omsorg erbjuds du vaccination mot covid-19. Turordningen följer Folkhälsomyndighetens proriteringsordning Överföring av personalansvaret för anställda på BEA-avtal till Arbetsmarknadsenheten . Bakgrund. I maj 2018 hade Hässleholms kommun 135 personer anställda på BEA-avtalet. Anställande chefer på kommunens arbetsställen har länge uttryckt önskemål om att Arbetsmarknadsenheten bör överta personalansvaret för de som är anställda på BEA-avtalet Sveriges Kommuner och Regioner, SKR/Sobona och Kommunal har ingått fyraåriga avtal för tiden 1 nov 2020 till 31 mars 2024. Lönen höjs i snitt med 2 % per år plus ett engångsbelopp på 5500 kr i dec i år. HÖK-Avtalet och AB-avtalet gäller fastanställda assistenter i kommuner och vissa assistansföretag Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats

”Stor risk för konflikt” för Kommunal i privat vård och

avtal för kommun 3 kommun — samling • Avtalet är ett specialavtal och gäller när kommunen vill återge samtliga konstverk i en konstsamling i en databas, till exempel sök i samlingen. • Om databasen är helt intern - utan allmän åtkomst av anställda - är avtalet kostnadsfritt för den användningen Skånes Kommuner genomför upphandlingar av och förvaltar ramavtal åt 46 kommuner från Skåne, Halland och Kronobergs län. Upphandlingsområdena har ett eget avropsstöd Upphandlat (öppnas i nytt fönster). Hjälpmedel. Mer information om upphandlingar inom hjälpmedel hittar du här: Avtal och produktguide hjälpmedel Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har skrivit ett treårigt avtal, värt 2,2 procent under 2016. Avtalet gäller från 1 maj 2016 till 30 april 2019

Nytt avtal 2020 - kommuner och regioner - SKR och Sobona

Värvar-tävling | Kommunal

Samverkan mellan kommun och region inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa i Västra Götaland har nu en egen webbplats: Här hittar du aktuella projekt, avtal, överenskommelser, rutiner, blanketter och annan information som berör samverkan kring vård och omsorg mellan Västra Götalands 49 kommuner och Västra. Skriva avtal Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-29 Det är mycket att tänka på när ett avtal ska upprättas eller skrivas under. Vi har gjort en sammanfattning av vad som är viktigt och vad ett avtal bör innehålla Pressen var hård från medlemmarna på att skandalomsusade Kommunal skulle få igenom kravet på en löneökning för undersköterskorna på 2,2 procent - och 400 kronor. Men strax före 14.00 var avtalet klart - efter att lönekravet var infriat med råge. - Vi är glada för att teckna avtalet utan varsel och konflikter, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund Håll dig uppdaterad. Här hittar du avtalsuppdateringar och senaste nytt om avtalsrörelsen (när den pågår). Alla förändringar i kollektivavtalen kan du se på den här sidan. Tänk på att det senaste avtalet ersätter de avtal som tidigare gällde Nytecknat avtal. Vård­företagarna tecknar nytt avtal med Kommunal. Almega Vårdföretagarna har tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. Det nya avtalet gäller personlig assistans och sträcker sig över 29 månader. Den totala löneökningsnivån är 5,4 procent inklusive avräkningar

Avtalet gäller arbetstagare som är anställda vid ett företag anslutet till Pacta, i den del av Pacta som tidigare var Kommunala Företagens Samorganisation (KFS), om inte annat avtal gäller. Bilersättningsavtal - BIL 12. Pensionsavtal. PA-KFS 09 gäller från 1 januari 2009 Idag så presenterades det nya avtalet mellan Kommunal och SKR, Kommuner och regionernas arbetsgivarorganisation. Ett avtal som är en framgång för Kommunals medlemmar. Det kommer att ge reallöneökningar, det komme Avtal för kommunal sektor; Kontaktpersoner. Kontakt Sveriges Arkitekters jurister Skicka e-post 08-505 577 00. Avtal för kommunal sektor. Inom kommunal sektor finns ett antal avtal som skyddar dig och din anställning. Allmänna villkorsavtalet. AB 07 - Allmänna-bestämmelser. Löneavtal

Fåröns stugby | Kommunal

Nytt kollektivavtal med SKR och Sobona klart Kommuna

  1. Avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Sobona. Senast uppdaterad 2021-04-22. Sveriges kommuner och regioner är arbetsgivare till en stor majoritet av Sveriges lärare. Inom Sobona återfinns ett antal arbetsgivare med kommunnära verksamheter. Här hittar du information om avtalsområdet och aktuella avtalstexter
  2. Kategori: Avtal. 80 000 i lönehöjning - nyheter från vår systerorganisation i Norge. I vårt grannland, Norge, har Kommunals systerorganisation, Fagforbundet, efter en 30 dagar lång strejk, enats med arbetsgivarorganisationen NHO om ett kollektivavtal för de privata vård- och omsorgsutförarna
  3. istratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se Oscar Forsberg, inköps- och upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, oscar.forsberg@vastervik.s
  4. Inköp och avtal. Upphandlingsenheten ansvarar för Boden kommuns upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Utifrån behov genomför enheten även upphandlingar åt de kommunala bolagen. Upphandlingsenheten ansvarar för att säkerställa att kommunens upphandlingar sker på ett affärsmässigt och hållbart sätt till bästa.

Avtalet i korthet för ca 2500 av Kommunals medlemmar som arbetar inom Vård och omsorg: - Avtalet är ettårigt, gäller under perioden 1 januari 2007 - 31 december 2007 - I augusti 2007 kommer ett engångsbelopp på 2700 kronor att betalas ut. Beloppet fördelas utifrån anställningstid och sysselsättningsgrad I Familjehemsbanken finns personer/familjer, från norr till söder, som har tid, utrymme och kan ge en trygg tillvaro till de barn, unga och vuxna som behöver placeras. En del har jobbat med familjehemsvård i många år och är utredda, medan andra precis har börjat att fundera på det. Ta del av intressenotiserna Avtal klart mellan Kommunal och Skogs- och lantarbetsgivarna (SLA) ons, maj 12, 2010 10:00 CE

Frågor och svar om Kommunals nya avtal - Kommunalarbetare

Nytt avtal klart mellan Kommunal och SKR - Kommunalarbetare

Avtalet inklusive bilagor. Nedan exemplar av huvudavtalet är undertecknat av Bergs kommun och Region Jämtland Härjedalen, övriga kommuners signaturer finns att hämta i Region Jämtland Härejdalens diarium © 1999-2021 e-Avrop AB, Brovägen 1, 182 76 Stocksund. Hjälp Suppor

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (pdf) Avtalets olika delar. Hälso- och sjukvårdsavtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering Fackförbundet Kommunal återvänder till LO:s förhandlingar med Svenskt Näringsliv om las, lagen om anställningsskydd, rapporterar Ekot. Detta efter att Kommunal tillsammans med fyra andra LO-fack hoppade av förhandlingarna i vintras Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i kommunala avtalet och bilaga M. Senast uppdaterad 2018-11-13. De centrala parterna (Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Sveriges kommuner och landsting) vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån det kommunala avtalet (framförallt reglerat i AB och Bilaga M)

Nästan varannan kommun har avtal om planeringstid. Reportage Sex av tio förskollärare planerar samtidigt som de är i barngruppen. Men enligt Lärarförbundets kartläggning går utvecklingen åt rätt håll. Diskussionen om förskollärares tid för planering, reflektion och utveckling har pågått länge, och positivt är att den. 2007-06-13 14:22 CEST Avtal mellan Kommunal och Almega klart Ett kollektivavtal mellan Kommunal och Almega Tjänsteförbunden, Serviceentreprenadavtalet, blev klart idag, onsdagen den 13 juni Välkommen. Här kan du hitta de avtal/ramavtal som Sunne kommun har upphandlat. Klicka på den rubrik som du tycker passar den vara/tjänst du söker. Du kan även söka på leverantör till vänster. Vill du bevaka något avtal, går du in på det specifika avtalet och väljer Bevaka avtal uppe till vänster Kils Kommun Kristian Jeppsson 054-17 20 26 kristian.jeppsson@forshaga.se: Visa Avtal: RV2017-386: Adlibris Aktiebolag Box 3667 - El Jour avtal: A: 2021-06-13 Kils Kommun.

2020-11-03 10:00 CET Fyraårigt avtal med Kommunal Sobona och SKR har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser unde AVTAL KLART! Kommunal har nu tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sveriges bussföretag för bussbranschavtalet. Det har varit tufft i denna avtalsrörelse med.. Halmstads kommun utreder just nu hur den digitala infrastrukturen i hela kommunen ska se ut. Det handlar om att skapa de bästa och mest kostnadseffektiva förutsättningarna för digitala lösningar till våra invånare. Detta är ett uppdrag från kommunfullmäktige och omfattar även en översyn av organiseringen. Ett nytecknat avtal står inför prövning av förvaltningsrätten Avtal Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, Vision (fd SKTF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund

Avtal klart för hunddagis – KommunalarbetarenVar fjärde anställd får sifferlöst avtal | Kollega

Avtal - Kommunalarbetare

Vid en akut felanmälan ska du inte fylla i formuläret, utan ringa till oss. Ring 0300-83 40 00 under kontorstid och vår jourtelefon 0300-708 80 på övrig tid. Rör din akuta felanmälan idrotts- och fritidsanläggningar, motionsspår och badplatser, ring 0300-83 47 09 på vardagar klockan 7-21.30, lördagar och söndagar klockan 7-15.30 Ansvarsfördelning av skolprovtagning - covid-19. Ansvar för provtagning av skolbarn fördelas mellan vårdcentraler i respektive närområde, det vill säga kommun eller stadsdel i Göteborg. Under fas 1 kommer Närhälsan att ansvara för skolprovtagningen i de flesta kommuner, eftersom det finns begränsad kapacitet för att analysera proverna

Allmänna bestämmelser (AB) SK

Avtal; UH-2019-43: Ragn-Sells Treatment & Detox AB Högbytorp 197 93 Bro 556076-8516 Sigtuna kommun Susanne Makdesi 0859126014 susanne.makdesi@sigtuna.se: Visa Avtal. Det kommer att byggas fyra nya förskolor i Lerums kommun. Ett avtal mellan kommunen och företaget tecknades i slutet av december 2017. Strategisk partnering. Strategisk partnering är när den som vill bygga tar hjälp från ett och samma företag till flera projekt Som första kommun i Sverige tecknar Bengtsfors kommun avtal med Framgångsakademin i syfte att hjälpa arbetssökande ungdomar med sin personliga utveckling. Framgångsakademin anlitar Sveriges främsta experter inom personlig utveckling, entreprenörskap, kreativitet och hälsa - för att lära ut sin kunskap online Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skriver nu femåriga avtal med sju kommuner och en region för att öka ungas inflytande lokalt. Samarbetet är en del i regeringens satsning Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati. - Det här är ett mycket spännande och unikt samarbete. Målet är att hitta metoder och arbetssätt för att nå unga som vanligtvis. Smittskyddsmaterial 2, 2021. Avtalet avser smittskyddsmaterial inkl. leverans för alla våra beställare. I första hand är avtalet inriktat för omvårdnadsförvaltningen, hälso- och sjukvården samt för skolhälsovården. Även beställarens övriga enheter ska kunna beställa från detta avtal. För mer information se bifogat avtal

Kommunal i Helsingborg gör handslag med socialdemokraternaAryanne med brinnande intresse för försäkringar | KommunalTrampolin söker jobb åt dig - så att du kan göra annat