Home

Rektorsråd Uppsala universitet

1.6 Rektorsråd. Rektor har tillkallat följande personer för att såsom rektorsråd tillsammans med universitetsledningen arbeta med fakultetsövergripande frågor: Rektorsråd för lika villkor: professor Åsa Cajander. Rektorsråd för forskningsinfrastruktur: professor Kristina Edström. Rektorsråd för god forskningssed: universitetslektor Stefan Eriksson Rektor vid Uppsala universitet har ett antal personer, så kallade rektorsråd, kopplade till sig för att de ska arbeta med utvalda fakultetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen. Rektorsrådet för Campus Gotland heter Olle Jansson och är ett av sex rektorsråd vid Uppsala universitet 31 augusti 2020. Åsa Cajander, professor i människa datorinteraktion, är nytt rektorsråd för lika villkor vid Uppsala universitet. Foto/bild: Mikael Wallerstedt. Åsa Cajander har nyligen tillträtt positionen som rektorsråd för lika villkor

Rektorsråd En anställd som har fått uppdrag som rektorsråd erhåller ett lönetillägg på 5 000 kronor per månad. I samband med att uppdraget upphör omvandlas 25 % av lönetillägget till lön Britt-Inger Johansson, professor i konstvetenskap, blir nytt rektorsråd för kultur vid Uppsala universitet. Beslutet togs av rektor i dag. - Jag tar emot uppdraget med stor glädje. Det är ett spännande uppdrag inom ett område där det finns goda möjligheter att verka för det breda universitetet och bygga broar mellan universitet och samhälle, säger Britt-Inger Johansson Har du frågor om universitetets arbete för lika villkor, kontakta Åsa Cajander, rektorsråd för lika villkor. Rektorsrådet är ordförande i Rådet för lika villkor som består av representanter från universitetets olika delar Leif Kirsebom, professor i mikrobiologi och föreståndare vid biomedicinskt centrum, blir rektorsråd för internationella frågor vid Uppsala universitet. Beslutet togs idag av rektor. Uppdraget syftar till att stärka internationaliseringsarbetet inom forskning och utbildning

  1. Konstvetare nytt rektorsråd vid Uppsala universitet 7 december 2012 Britt-Inger Johansson, Uppsala universitets nya rektorsråd för kultur. Britt-Inger Johansson, professor i konstvetenskap, blir nytt rektorsråd för kultur vid Uppsala universitet. Beslutet togs av rektor i dag
  2. IT-direktör vid Uppsala universitet . Projektledare Vakant. Projektgrupp Mats Larhed, stf vicerektor, E-områdesansvarig för E-förvaltningsportföljen Forskningsstöd Stefan Eriksson, rektorsråd för god forskningssed Johan Dixelius, avdelningen för forskningsstöd Frida Ringholm, bitr. universitetsjurist Pernilla Björk.
  3. Rektorsrådets huvudsakliga uppgift kommer att vara att, med särskilt uppdrag från rektor, driva utvecklingen av verksamheten vid Campus Gotland. Rektorsrådet ska också samordna verksamhetens dagliga drift och företräda Uppsala universitet och Campus Gotland i regionen

Åsa Cajander är Rektorsråd, excellent lärare och professor i människa datorinteraktion och forskar inom området IT och arbete. En inriktning i forskningen är vad systemutvecklare behöver kunna och förstå för att IT-systemen ska bli användbara och för att den digitala arbetsmiljön ska bli bra Från och med februari är Stefan Erikssonrektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet. Ett nytt uppdrag som innebär att både vara rådgivare till rektor och att samordna universitetsövergripande frågor på området. Stefan Eriksson, docent i forskningsetik Anna Rutgersson, professor i meteorologi, har utsetts till rektorsråd för hållbarhetsfrågor vid Uppsala universitet. De tidigare fyra rektorsråden blir alltså fem och ska tillsammans med universitetsledningen arbeta med utvalda fakultetsövergripande frågor

Rektorsrådet för Campus Gotland - Uppsala universite

Joseph Nordgren, seniorprofessor vid institutionen för fysik och astronomi, har utsetts till rektorsråd för forskningsinfrastruktur vid Uppsala universitet. Mandattiden gäller till och med 30 november 2015 1477-1593. I riksrådets privilegiebrev 1477 titulerades universitetets chef rektor (rector collegii eller rector universitatis) och han tycks under den närmaste följande tiden ha valts för en viss tidsperiod, men inga detaljer är kända Enligt fastställd arbetsordning, uppgifter och beslutanderätter vid Uppsala universitet samt rektorsbeslut gäller att: Universitetsdirektören får för universitetsförvaltningen besluta om samtliga lönetillägg samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens. Uppgiften får vidaredelegeras © Uppsala universitet Telefon: 018-471 00 00 Box 256, 751 05 Uppsala Organisationsnummer: 202100-2932 Momsregistreringsnummer: SE202100293201 PIC: 999985029 Registrator Om webbplatsen Dataskyddspolic

Britt-Inger Johansson, professor i konstvetenskap, blir nytt rektorsråd för kultur vid Uppsala universitet. Beslutet togs av rektor i dag. - Jag tar emot uppdraget med stor glädje Rådet för lika villkor. Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor vid Uppsala universitet som omfattar alla anställda och studenter. Arbetet bedrivs utifrån diskrimineringslagens krav på systematiskt lika villkorsarbete, Högskolelagen (SFS 1992:1434) samt. Rum A11:111b BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala Postadress: Box 564 751 22 UPPSALA Konstvetare blir rektorsråd vid Uppsala universitet Britt-Inger Johansson, professor i konstvetenskap, blir nytt rektorsråd för kultur vid Uppsala universitet. Beslutet togs av rektor i dag

University Hall (Uppsala University) - Wikipedia

Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerhetsställa att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter. Det gäller oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund Åsa Cajander, Rektorsråd för lika villkor. 13.15-13.45. The university's support for students in need of Targeted Study Support Guri Blomqvist och Josse Lindh, samordnare för lika villkor och riktat pedagogiskt stöd vid studentavdelningen. 13.45-13.55. PAUS 10 minuter. 13.55-14.2

Nytt rektorsråd för lika villkor - Uppsala universite

Du kan få din andra dos i Uppsala län även om du har fått den första i en annan region. Vaccinet är gratis. Kom på drop-in eller boka tid. Mer information finns på 1177.se. Rekommendationer om coronaviruset. Rekommendationer och information om coronaviruset för dig som är student vid Uppsala universitet Rektorsråd för lika villkor professor Åsa Cajander. Humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet Professor Helena Wahlström Henriksson Professor Cecilia Wejryd. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet med levande kulturmiljö och ett fantastiskt studentliv. Här bor 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Här bedrivs forskning i världsklass och högklassig utbildning vid nio fakulteter till global nytta för samhälle och näringsliv Studium Studium - Uppsala universitets nya lärplattform Logga in i Studium via adressen studium.uu.se För studenter . Är du ny student? För registrering gå till UU.se/student; Studium är UUs lärplattform där dina kurser ges Välkommen till Uppsala universitetsbibliotek! Här kan du läsa om våra tjänster, våra fantastiska samlingar och mycket mer. Använd sökrutan ovan för att hitta de flesta av bibliotekets böcker, e-böcker, tidskrifter och databaser. Ny student? Läs mer om hur du använder biblioteket och vad vi kan erbjuda dig. Stöd till studenter med. Uppsala universitets nyaste campus, Campus Gotland, ligger i hjärtat av Visby, ett stenkast från havet. Ett litet campus inom ett stor universitet på en mycket speciell plats. Din ekonomi som studen Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O

Rektorsråd - Saco-S-föreningen vid Uppsala universite

Konstvetare blir rektorsråd vid Uppsala universitet

Nu pågår rekryteringen av jazzälskande studentmusiker samt personalmusiker (Uppsala universitet) till Uppsala University Jazz Orchestra. Tveka inte att höra av dig till Ulf Johansson Werre om du är intresserad av att provspela. ulf.johansson.werre@musik.uu.se eller telefon 073-508 68 83 Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK.

Lika villkor - Uppsala universite

Video: Nytt rektorsråd för internationalisering - Uppsala universite

Act number: UFV 2019/1705 Decision maker: Head of Division Decision date: 2019-09-30 Contact: Annie Engström Processing body: Buildings Division Document type: Procedures Everyone at Uppsala University. Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering: Krisorganisationen vid Uppsala universitet - Uppsala universitet På Uppsala universitet finns teknisk spjutspetskompetens inom alla vetenskapsområden och viljan att vinna kunskap för mänsklighetens gagn sitter djupt i de 544 år gamla väggarna. Upptech är en satsning på teknik över gränserna och drivs av den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet The Uppsala Conflict Data Program (UCDP) has recorded ongoing violent conflicts since the 1970s. The data provided is one of the most accurate and well-used data-sources on global armed conflicts and its definition of armed conflict is becoming a standard in how conflicts are systematically defined and studied UPPSALA UNIVERSITET ARBETSORDNING FÖR UPPSALA UNIVERSITET 2019-12-12 UFV 2017/95 9 . 5 § Konsistoriet beslutar enligt följande (punkt 1−11): 1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och universitetets organisation, 2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt sam

Konstvetare nytt rektorsråd vid Uppsala universitet

  1. Uppsala Lectures in Business 2016-10-04--2016-10-05 Programme Uppsala Lectures in Business 2016 (pdf) Talare: Professor Andrew Van de Ven, University of Minnesota. MITSC 2016 Göteborgs universitet 2016-03-14--2016-03-16. Här är ett program till MITSC 2016 (pdf) MITAC 2015 Uppsala universitet, Uppsala 2015-10-05--2015-10-0
  2. UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSPLAN 2022 2021-06-16 UFV 2021/224 . 6. uppföljning görs i årsredovisningen. I bilaga 1 finns en sammanställning av de anslag som Uppsala universitet tilldelas direkt från regeringen respektive via Kammarkollegiet. Pris- och löneomräkningen (PLO) för 2022 uppgår till 1,06 procent. Universitetet använder.
  3. Här finner du från 4 januari 2021 nya CODEX vid Uppsala universitet. Denna webbplats har till syfte att för studenter och anställda introducera de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Korta forskningsetiska introduktioner underlättar för den som vill få en snabb överblick och nyheter.
  4. Då kan du välja vår drop in-handledning . Välkommen att kontakta oss! För att boka en handledningstid på Språkverkstaden fyller du i vårt bokningsformulär. Formuläret är till för alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet, både i Uppsala och Visby
  5. UPPSALA UNIVERSITET - CAMPUS GOTLAND INTEGRERADE VERKSAMHETER OCH PERSPEKTIV KOMPETENSFÖRSÖRJNING, STÖD OCH MILJÖ FINANSIELL REDOVISNING Årsredovisning 2020 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Tel: 018-471 00 00 Fax: 018-471 20 00 www.uu.se Uppsala universitet, februari 2021. Produktion: Grafisk service. Tryck: DanagårdLiTHO AB
  6. Hög internationell klass. Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet spänner över samhällsvetenskapens tre centrala fält - beteendevetenskap, ekonomiska vetenskaper och statskunskap. Fakulteten ser kombinationen av bredd och djup i ämnen och kunskapsområden som sin främsta styrka
  7. You can get your second dose in Uppsala County even if you received the first one in another region. The vaccine is free. Drop in or book an appointment. Read more at 1177.se (Vårdguiden). Recommendation on the coronavirus. Recommendation and information on the coronavirus for students at Uppsala University

Nyheter. Forskning ska rädda torsken i Östersjön 1 jul 2021. Uppsala universitet deltar digitalt i Almedalsveckan 30 jun 2021. Nya priser för utskrifter 22 jun 2021. Satsning på forskning och innovation ska stärka attraktionskraften i den gotländska sjukvården 21 jun 2021. GGC - Gotland Game Conference Awards 14 jun 2021 Du kan också använda Medfarm Play. Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer. Du kan också skapa egna kanaler där flera filmer kan grupperas efter just ditt specialområde Hälsa och motion - Uppsala universitet. Antagning och registrering. Studentliv. Stöd och service. Bostad och ekonomi. Regler och rättigheter. Utlandsstudier. IT för studenter. Examen Biologiska sektionen, Uppsala universitet. Biologisk kunskap är avgörande för att vi skall förstå livet och naturen, och en förutsättning för att lösa flera av mänskligheten stora frågor, allt från att säkerställa ett hållbart samhälle till att utveckla nya mediciner

Hantering av forskningsdata - Uppsala universite

Du bestämmer din egen kod och kan förvara dina värdesaker i skåpet fram tills biblioteket stänger för dagen. För dig som under en längre period behöver låna och förvara läsesalslån på Carolina Rediviva finns möjlighet att låna ett bokskåp. Vi prioriterar forskare och uppsatsskrivande studenter vid Uppsala universitet Uppsala universitet är ett svenskt statligt universitet i Uppsala.Det grundades 1477 av ärkebiskop Jakob Ulfsson, [3] vilket gör det till Nordens äldsta universitet. [4] Uppsala universitet har alltsedan stormaktstiden utvecklats till ett av Europas främsta lärosäten [5] och rankas regelbundet som ett av Sveriges främsta, samt bland världens 100 främsta inom samtliga discipliner. [6

Rektorsråd - Uppsala universitet

Olle Jansson nytt rektorsråd för Uppsala universitet

Från och med hösten 2016 finns en forskarutbildning i genusvetenskap vid Uppsala universitet. Utlysningar av nya doktorandtjänster annonseras bl.a. på Centrums och Uppsala universitets hemsidor. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering. Forskarutbildnin Artikel i NyTeknik - Uppsala universitet möter skriande behov av el-kunskap 2021-02-22 SINTEC-projekt: bästa projektwebbplats vid 2020.eu webbutmärkelser! 2020-12-17 Välkomna till institutionen för elektroteknik 2020-04-15 Jörgen Svensson ny prefekt 2020-02-24 Hugopriset student går till doktoranden Johannes Hjalmarsson 2019-06-1 Myfab Uppsala Myfab är en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur för renrumsbaserad forskning och utveckling inom mikroteknik, nanovetenskap och materialforskning. Tillsammans med Uppsala universitet, bidrar även KTH, Chalmers och Lunds universitet till denna omfattande infrastruktur, som betjänar ca 800 användare med ungefär lika många instrument Historiska institutionen Box 628 751 26 Uppsala. info@hist.uu.se. Växel 018 471 000 Uppsala universitet, Uppsala, Sweden. 30,407 likes · 276 talking about this · 4,633 were here. Här kan du ställa frågor om studier och studentliv eller annat som rör universitetet. Vad händer på..

Rektorsråd för internationalisering utses - Uppsala

Uppsala University (Swedish: Uppsala universitet) is a public research university in Uppsala, Sweden.Founded in 1477, it is the oldest university in Sweden and the Nordic countries still in operation. The university motto is Gratiae veritas naturae. The university rose to significance during the rise of Sweden as a great power at the end of the 16th century and was then given a relative. Uppsala universitet - Campus Gotland är ett campus inom Uppsala universitet beläget i Visby på Gotland.Det skapades genom att Högskolan på Gotland den 1 juli 2013 gick samman med Uppsala universitet. Sammanslagningen hade diskuterats mellan de båda lärosätena sedan 2010 och mynnade ut i en avsiktsförklaring 16 december 2011 [1], och en hemställan om samgående till regeringen under.

Uppsala Universitet - Alumni Porta Inlägg om Uppsala universitet skrivna av Tobias Hübinette. Den gamle upsaliensaren Björn Collinder, den store s k lappologen Karl Bernhard Wiklunds doktorand och lärjunge och dennes efterträdare på professorsstolen i finsk-ugriska språk i Uppsala som han behöll i många decennier på raken, var en av ytterst få (världs)berömda svenskar som valde att ansluta sig till den. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia. Boken kan beställas genom Acta-redaktionens online-shop: Beställ Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet 1916-2000. Historiska studier. På grund av pandemin äger inget fysiskt boksläpp rum. Senast uppdaterad: 2021-06-24. Skriv ut

Uppsala universitet, Uppsala. 30 412 gillar · 169 pratar om detta · 4 654 har varit här. Här kan du ställa frågor om studier och studentliv eller annat som rör universitetet. Vad händer på campus?.. Uppsala universitet | 174 464 följare på LinkedIn. Sweden's first university | Uppsala universitet är Sveriges första universitet, grundat redan 1477. Vi är idag ett brett forskningsuniversitet med tydliga mål: Att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och samverka med det omgivande samhället för att på olika sätt bidra till en bättre värld ST inom Universitets-& Högskoleomr/Uppsala universitet är en del av ST inom Universitets- och Högskoleområdet Oberoende av vad du har för utbildning, befattning och arbetsuppgifter är du välkommen att bli välkommen att bli medlem i ST Kulturvård. Kulturvård handlar om alla människors rätt att få tillgång till och få påverka hur kulturarv definieras, väljs ut, skyddas och används. Vi tar ställning till och funderar över frågorna - vad, hur, varför och för vem? Vi har kurser och program på kandidat- och masternivå Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan du läsa 9 program med start på grundnivå och ytterligare 15 på avancerad nivå. Förutom programmen kan du också läsa nästan 200 fristående kurser och en sommarforskarskola. Om du vill gå på djupet inom ett område och forska har vi utbildning på forskarnivå

Åsa Cajander - Uppsala universite

Denna utlysning är särskilt riktad till doktorander vid Uppsala universitet för att möjliggöra sammankomster som främja tvär- och mångvetenskapliga forskningssamarbeten. Positivt gensvar på stöd för tvärgående forskningsprojekt Studerar du på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du över 4800 föreläsningsanteckningar, sammanfattningar och uppgifter från Uppsala Universitet, som hjälper dig klara tentorna Partneruniversitet. Företagsekonomiska institutionen har avtal med över 40 universitet runt om i världen. Här hittar du information om partneruniversiteten och kan läsa mer om de universitet som intresserar dig. Ett av det mer tidskrävande momenten i din ansökan om utbyte är att identifiera vilka kurser du vill läsa

Stefan Eriksson nytt rektorsråd för god forskningssed

På Uppsala universitet används bibliometri i olika delar av verksamheten och baseras ofta på publikationsdata från DiVA. Universitetsbiblioteket kan i vissa fall hjälpa till med specifika analyser och berätta om hur bibliometri används Uppsala universitet Kvinnors och barns hälsa Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala. Besöksadress MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr Rudbecklaboratoriet: Dag Hammaskjölds väg 20. Telefon: 018-611 00 00 (växel) Fax: 018-611 55 83 E-post: kbh@kbh.uu.se, fornamn.efternamn@kbh.uu.s Uppsala Seminarium i social historia (USSH): Samisk historia i Mellansverige och sockenlappsinstitutionens uppkomst under tidigmodern tid. Historiskarkeologiska perspektiv. Högre seminariet, Historia: En brukbar kris. Skogsödandet hot och lösning i Sverige 1740-1820 Historisk-filosofiska fakulteten. Tel. växel 018-471 00 00 e-post histfil@histfilfak.uu.se. Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2. Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala

Geriatrik - Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Anna Rutgersson nytt rektorsråd för hållbarhetsfrågor

Folkuniversitetet har ett brett utbud av kurser, utbildningar och skolor. Kunskap förändrar - välkommen till Folkuniversitetet Anslagstavlorna är främst avsedda för anslag som är kopplat till utbildning, forskning och studentaktiviteter vid Uppsala universitet. Affischering får endast ske på hänvisad anslagstavla. Vid minsta osäkerhet, fråga gärna i receptionen om vilka anslagstavlor det finns möjlighet att affischera på

Pathways Towards a Sustainable Campus Gotland - CampusUppsala Universitet Rektor : Rektor hälsar välkommen

Nytt rektorsråd för forskningsinfrastruktur - Uppsala

Den finns för nedladdning här nedan. Den senaste versionen av Rundata med Samnordisk runtextdatabas kan laddas ner här nedan. Besök Uppsala runforum för äldre versioner och mer information om databasen. Loggboken 2014-2020 med ändringar i den aktuella versionen av databasen på Runor finns längst ned på denna sida We cover a wide range of issues, from construction of computer systems, via programming of computers, storage and handling of data, to information retrieval and methods for applying computers in a variety of contexts. Find out more about our courses and international master's programmes. PhD Studies at the IT Department AGORA: En tvärvetenskaplig mötesplats vid Uppsala universitet. Det tvärvetenskapliga nätverket AGORA bildades 2010 som en plattform för antik- och klassikerstudier och antikreception i termernas vidaste bemärkelse. Idén föddes ur ett institutionsövergripande samarbete mellan de historisk-filosofiska, språkvetenskapliga och teologiska. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala Telefon och e-post Telefon: 018-471 00 00 (växel), 018-471 + anknytning (direkt

Lista över rektorer för Uppsala universitet - Wikipedi

DiaNa. DiaNa ( Dia log för Na turvetare och teknologer) är muntlig-, skriftlig- och gruppkommunikation. Målet med DiaNa är att rusta studenter för arbetslivet, oavsett om det blir inom akademi, myndighet eller näringsliv, genom att förbättra generiska kompetenser. Att kunna kommunicera med olika målgrupper för att få fram sitt. 751 21 Uppsala. Besök oss. Thunbergsvägen 7A, Uppsala. Hitta hit (Google Maps) Genvägar. Hitta ditt Sacoförbund. Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Trygghetsstiftelsen. Webbplatsen driftas hos Uppsala universitet.

Britt-Inger_Johansson - Uppsala universitetNäringslära Del 1 - Medfarm Play - Uppsala universitet

Kontakta oss! Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetarna på UU Innovation. Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetarna på UU Samverkan. Vi finns i Uppsala Science Park med närhet till universitetets olika campus. UU Samverkan hjälper ditt företag eller organisation att hitta rätt på universitetet Uppsala universitet har en central inloggningstjänst för webbtjänster, Gemensam webbinloggning. Det är denna tjänst som du normalt sett använder när du loggar in i flertalet av våra system. Om du redan har ett aktivt användarkonto vid Uppsala universitet kan du använda detta för att logga in och aktivera eller sätta lösenord på dina övriga konton vid universitetet På institutionen arbetar ett femtiotal lärare, forskare, doktorander och administratörer med olika specialiseringar. Vi ger utbildning på grund -, avancerad och forskarnivå. Vi finns på två campus, Engelska Parken i Uppsala och Campus Gotland i Visby. Presentationer av personalen Uppsala universitet Lägerhyddsvägen 1 Uppsala. Hitta till Ångströmlaboratoriet. Genvägar. Nyheter Publikationer Forskning Student Utbildning Uppsala universitets studentsidor Medarbetarportalen Lediga tjänster Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenska Forskning i Samhällsfarmaci. Ökande utgifter för läkemedel och begränsade hälso- och sjukvårdsresurser har lagt fokus på användningen av läkemedel. Moderna läkemedel är väl dokumenterade och sofistikerade hjälpmedel, men de slutliga behandlingsresultaten beror på hur de hanteras i samhället av t.ex. politiker, förskrivare.