Home

Obehörigt tillträde till skyddsobjekt

Skyddslag (2010:305) Svensk författningssamling 2010:2010

 1. 7 § Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Tillträdesförbudet omfattar även tillträde med hjälp av en obemannad farkost. Genom ett särskilt beslut får tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet
 2. obehörigt tillträde till skyddsobjekt är lämpligt utformad och lämna för-slag till författningsändringar om det finns behov av sådana. Uppdraget omfattade även att göra en genomgång av praxis i fråga om ansvar för obehöriga tillträden till kärntekniska anläggningar och andra skydds-objekt
 3. En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt Regeringen föreslår att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras. Förslaget innebär att straffansvar för intrång på skyddsobjekt ska följa enligt den särskilda bestämmelsen i skyddslagen, genom att den nuvarande subsidiaritetsregeln i förhållande till brottsbalken tas bort
 4. I skyddslagens straffbestämmelse om obehörigt tillträde till skyddsobjekt med straffskalan böter eller fängelse i högst ett år föreskrivs att brottsbalken har företräde framför skyddslagen. Detsamma gäller överträdelser av vissa förbud enligt skyddslagen som är nära kopplade till frågan om tillträdesförbud
 5. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud som avses i 7 § första stycket döms för obehörigt tillträde till skyddsobjekt till fängelse i högst två år. Detsamma ska gälla den som olovligen stannar kvar inom skyddsobjektet. Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader. 30 a
 6. Lagändringarna innebär bland annat att brottet obehörigt tillträde till skyddsobjekt delas upp i två svårhetsgrader. För brott av normalgraden ska inte längre böter ingå i straffskalan och straffet höjs från högst ett till högst två års fängelse
Åklagaren: Fängelse för Galtkuppen – Upsala Nya Tidning

30 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud som avses i 7 § första stycket döms för obehörigt tillträde till skyddsobjekt till fängelse i högst två år. Detsamma ska gälla den som olovligen stannar kvar inom skyddsobjektet En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt Prop. tillträde till skyddsobjekt 2017/18:102 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 2018 Peter Hultqvist Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehål obehörigt tillträde till skyddsobjekt är lämpligt utformad och vid behov föreslå lagändringar. I uppdraget ingår också att göra en ge-nomgång av praxis avseende straffansvar för obehöriga tillträden till skyddsobjekt. Uppdraget är inriktat på frågan om vilka straf Den här gången upptäcktes de av Kustbevakningen som meddelade militären och det slutade med att de åtalades misstänkta för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Ärendet läggs ne

Åklagaren har yrkat att B ska dömas för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, ringa brott, enligt det följande. B har obehörigen berett sig tillträde till Robotförsökplats Norrland, RFN, skjutfält som är ett skyddsobjekt enligt skyddslagen. Det hände den 2 augusti 2018 på RFN skjutfält, Vidsel, Arvidsjaurs kommun Obehörigt tillträde till skyddsobjekt är straffbelagt med fängelse i högst två år. Om brottet anses ringa utdöms böter eller fängelse i högst sex månader. Förbudet gäller även tillträde med obemannad farkost, till exempel drönare Sex utländska medborgare döms för obehörigt tillträde till skyddsobjekt efter att ha tagit sig in på Varbergs hamnområde i oktober. Samtliga sex personer döms till fängelse i en månad Straffvärdet för obehörigt tillträde till skyddsobjekt är 14 dagars fängelse, men beroende på brottslighetens karaktär blev straffet villkorlig dom. Tingsrätten tror på den unge mannen. 1. Obehörigt tillträde till skyddsobjekt, 7 § 1 st och 30 § 1 st 1 men skyddslagen (2010:305) i sin lydelse före 1 januari 2020 2019-06-23 2. Olovlig avbildning av skyddsobjekt, 7 § 2 st och 30 a § skyddslagen (2010:305) i sin lydelse före 1 januari 2020 2019-06-23. Påföljd m.m. 1. Dagsböter 50 om 50 kr 2. Villkorlig dom. Brottsofferfon

Obehörigt tillträde till skyddsobjekt är straffbelagt med fängelse i högst två år. Om brottet anses ringa utdöms böter eller fängelse i högst sex månader. Förbudet gäller även tillträde med obemannad farkost, till exempel drönare./Lage En man i 30-årsåldern upptäcktes när han gick runt inne på Vidsels militärbas i Norrbotten. Nu misstänks han för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. - Så som jag har uppfattat det ska han ha varit ensam, säger kammaråklagare Kristoffer Sahlin

Nu åtalas de alla vid Uddevalla tingsrätt för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Enligt åtalet anlände de sex via båt. Samtliga ska sedan ha tagit sig upp i anordningar för lossning. Ett sällskap misstänks för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, sedan de tagit sig in på Markstridsskolan i Kvarns militärområde. - Deras förklaring var att de skulle titta efter.

Många verksamheter som bedrivs vid skyddsobjekt omfattas också av säkerhetsskyddslagen. När ett objekt är klassat som skyddsobjekt innebär det att obehöriga inte har tillträde dit. Bevakningspersonalen, så kallade skyddsvakter, har utökade befogenheter till exempel när det gäller att kontrollera personer och fordon Obehörigt tillträde till skyddsobjekt. För dig som är inloggad! Förnekar obehörigt tillträde på militärt område Vi använder cookies, egna och tredje part, på denna webbplats för att bland annat personalisera innehåll och annonser i våra tjänster, för att spara och hämta information.

En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde

 1. Uppdrag om den straffrättsliga regleringen avseende obehörigt tillträde till skyddsobjekt (dnr TSG 2017-1771) Tyck till om innehållet på sidan Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2017-09-24, kl 23:18. Jobba hos oss Press Personuppgifter.
 2. tera obehörigt tillträde och skadlig inverkan är systemsamverkande och har stor påver-kan på varandra. Ett obehörigt tillträde måste till exempel upptäckas tidigt i syfte att ge hanterande förmågor tillräckligt med tid att avbryta eller omhänderta en antago-nist innan allvarliga konsekvenser hinner uppstå
 3. De två som åtalats för obehörigt tillträde till skyddsobjekt erkänner brott i den delen och en av dem som åtalats för grov stöld erkänner att han varit med och stulit fordonen. Fordonen återfanns några dagar efter tillgreppet och har lämnats tillbaka till Försvarsmakten. De har inte utsatts för skada

Regeringens proposition 2017/18:10

Bingo Rimér är nu kallad till förhör hos polisen. Brottet han kan ha gjort sig skyldig till är obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Det har fängelse i straffskalan. Mark Safaryan tror att det kommer bli rättegång. - Jag välkomnar det, för jag tycker inte att jag har gjort fel överhuvudtaget Rubriceringen är obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Att det just var ett skyddsobjekt framgick på skyltar vid anläggningen, enligt åklagaren. - Den här typen av skyltar är uppsatta särskilt för att de ska vara lätta att iaktta, och det finns ofta ganska många skyltar på ett sådant här objekt, säger Mats Ljungkvist Straffen för obehöriga som tar sig in till skyddsobjekt ska skärpas. Det tycker försvarsutskottet som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna innebär bland annat att brottet obehörigt tillträde till skyddsobjekt delas upp i två svårhetsgrader De två männen åtalades för grov obehörig befattning med hemlig uppgift, obehörigt tillträde till skyddsobjekt och olovlig avbildning av skyddsobjekt

Skyddslag (2010:305) Lagen

Picknick på skärgårdsö slutade med åtal - som nu lagts ner

Häktning för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. 2018-12-06 . Södertörns tingsrätt har häktat två utländska medborgare så som på sannolika skäl misstänkta för obehörigt tillträde till skyddsobjekt mellan den 30 november och 2 december 2018 på Marinbasen Muskö i Haninge kommun Skyddsvakter på Muskö-basen i Stockholms södra skärgård sköt under natten mot söndagen varningsskott mot två personer som hade tagit sig in på anläggningen. En brittisk och en belgisk medborgare lämnades över till polisen av Försvarsmakten. Polis och åklagare utreder händelsen som obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Annons Vid 01-tiden påträffade skyddsvakter två. Obehörigt tillträde. Det rör sig om två utländska medborgare. Personerna överlämnades till polisen och har senare anhållits av jouråklagare misstänkta för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Efter förhör med personerna kommer åklagaren att fatta nya beslut, säger Mats Eriksson, presstalesperson vid polisen 80-åring åtalas för sväng vid flygbas. Stäng. Annons. En 80-årig man som skulle hjälpa sitt värnpliktiga barnbarn med en punktering utanför F17 i Kallinge körde fel. Då hamnade han inom det militära skyddsobjektet - och därför åtalas han för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, rapporterar P4 Blekinge En av de polisanmälningar som gjorts resulterar nu i att två personer åtalas för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Det handlar om två kvinnor som ridit in på skjutfältet i samband med att området var avlyst och tillträde förbjudet. Den aktuella dagen ska inga regelrätta skjutövningar ha genomförts

Obehörigt tillträde. Personerna överlämnades till polisen och har senare anhållits av jouråklagare misstänkta för obehörigt tillträde till skyddsobjekt De båda männen har nu dömts till obehörigt tillträde till skyddsobjekt och fått dryga böter. 46-åringen fick dagsböter på 46 000 kronor - och den andre mannen får böta 32 000 kronor.

Flickorna frias dock från mordbrand i det fallet eftersom det enligt tingsrätten inte är styrkt att de hade uppsåt att anlägga en brand. För händelsen vid skyddsobjektet döms de dock för olovlig avbildning av skyddsobjekt, stöld, obehörigt tillträde till skyddsobjekt samt skadegörelse. Båda får 60 timmars ungdomstjänst Detsamma ska gälla den som olovligen stannar kvar inom skyddsobjektet.Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.30 a §30 a §Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar som avses i 7 § andra eller tredje stycket döms för olovlig avbildning av skyddsobjekt till böter eller. Herrljunga Två kvinnor har dömts till dagsböter i Alingsås tingsrätt för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Detta efter att kvinnorna red in med sina hästar på Remmene skjutfält när det var avspärrat. AT kunde i juni berätta om att två kvinnor som var misstänkta för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Ryttarna ska ha.

De protesterade mot Preems planer på att bygga ut raffinaderiet i Lysekil. Som en del i Greenpeace protester tog sig sex personer in på Preemraffs område en söndag i mitten på september. Nu åtalas de alla vid Uddevalla tingsrätt för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Enligt åtalet anlände de sex via båt. Samtliga ska sedan ha tagit sig upp i.. Då hamnade han inom det militära skyddsobjektet - och därför åtalas han för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, rapporterar P4 Blekinge. Har du redan ett konto? Logga in Obehörigt tillträde till skyddsobjekt; Villingsbergs skjutfält; Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer

Tillträde till skyddsobjekt. Skyddsobjekt är benämningen på samhällsviktiga byggnader, anläggningar, objekt och områden som har beslutats behöva ett förstärkt skydd mot sabotage, terroristbrott, grovt rån och spioneri samt röjande av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret. Obehöriga har inte tillträde till skyddsobjekt 30 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud som avses i 7 § första stycket döms för obehörigt tillträde till skyddsobjekt till fängelse i högst två år. Detsamma ska gälla den som olovligen stannar kvar inom skyddsobjektet. Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader till brottsbalken tas bort. Brottet, som ska delas in i två svårhetsgrader, ska rubriceras obehörigt tillträde till skyddsobjekt och omfatta även olov-ligt kvarstannande. Vidare föreslås att straffet för intrång ska höjas från maximalt ett års till två års fängelse. Böter ska inte längre ingå i straff En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt Prop. 2017u001f/18:102. En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Regeringen föreslår att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras. Förslaget innebär att straffansvar för intrång på. Straffen skärps för obehörigt tillträde till skyddsobjekt (FöU17) Straffen för obehöriga som tar sig in till skyddsobjekt ska skärpas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna innebär bland annat att brottet obehörigt tillträde till skyddsobjekt delas upp i två svårhetsgrader

Tysk cyklist frias från obehörigt tillträde till

 1. imum för normalfallen av obehörigt tillträde till skyddsobjekt skärps från böter till fängelse i lägst 14 dagar. Brottet, som föreslås regleras i 30 § första stycket, bör liksom enligt den nu gällande straffbestämmelsen innefatta både uppsåtliga och oaktsamma gärningar
 2. Vilket straffvärde som ett obehörigt tillträde till ett skyddsobjekt har i det enskilda fallet ska bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter. Vid bedömningen ska enligt 29 kap. 1 § andra stycket första meningen brottsbalken den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter och motiv som han eller.
 3. Ändrad: SFS 2018:611 (En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt) Överklagande 33 § En förvaltningsmyndighets beslut om en byggnad, en anläggning, ett område eller ett objekt ska kunna vara skyddsobjekt eller om godkännande eller återkallelse av godkännande som skyddsvakt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
 4. avseende obehörigt tillträde till skyddsobjekt är lämpligt utformad. Under arbetet har flera myndigheter som verkar inom det om-råde som uppdraget avser bistått med olika uppgifter och syn-punkter i frågan. Jag har sammanträffat med f.d. länspolismästaren Sten-Olov Hellberg, som utrett skyddet av kärntekniska anlägg
 5. Obehörigt tillträde till skyddsobjekt, ringa brott, 7 § 1 st och 30 § 2 st skyddslagen (2010:305) 2018-08-02 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat att B ska dömas för obehörigt tillträde till skyddsobjekt , ringa brott , enligt det följande
 6. Förutom obehörigt tillträde till skyddsobjekt har de även gjort sig skyldiga till olaga intrång på fartyg i hamnen, enligt domen i Varbergs tingsrätt. Visste inte om att det var ett.
 7. Skyddsobjekt respekteras inte tillräckligt - Skaraborgs

Sex personer tog sig in på hamnområde - döms till fängelse

Kraftig ökning av intrång på Uddevallas militära80-åring åtalas för sväng vid flygbas | SvDTvå tyska svampletare greps på Arlanda – hade tagit sig inTidningsklipp 2019Aktivister tog sig in på Preemraff – åtalas