Home

Skolbibliotek hemsida

Skolbiblioteken i Ystad. Om skolbiblioteksvardag, skolbiblioteksutveckling, bokprat och lästips, källkritik och informationssökning Enligt Skollagen 2 kap. 36§ ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Svedala kommun månar dessutom om att skolbiblioteken i kommunen har utbildad personal. En prioriterad grupp för skolbiblioteket är elever med särskilda behov Vi har lyft från Dagy´s gamla hemsida och landat här! Detta är vår nya hemsida och här kan du precis som förut hitta våra Bibliotekslänkar med länkar och databaser, Informationssökning och källkritik med tips och goda råd vid informationssökning, förteckning över bibliotekets Tidskrifter med länkar till respektive hemsida och annat användbart Skolbibliotek. Senast ändrad: 29 okt, 2020. Välkommen till skolbiblioteket! Här kan du låna böcker och söka information till skolarbetet. Bibliotekets personal står gärna tillhands med boktips och råd angående informationssökning. Tveka inte att fråga! Du som använder Legimus kan självklart kontakta oss vid behov Skolbibliotek; Kontakta oss Örtagårdsskolan Tel: 040-34 26 04. Postadress. Örtagårdsskolan 205 80 Malm ö. Besöksadress. Hårds väg 113 Visa på.

Skolbiblioteken i Varberg. Varbergs kommun tvingas göra stora besparingar 2020. Därför har Förskole- och grundskoleförvaltningen, FGF, beslutat att göra en kraftig nedskärning på skolbiblioteken i kommunen. Från höstterminen 2020 kommer inga bibliotekarier att bemanna skolbiblioteken. Undantaget är de skolor med integrerade folk- och. Utmärkelsen Årets skolbibliotek 2021 tilldelas Vallastadens skola, Linköpings kommun I år går priset Årets skolbibliotek till ett av Linköpings skolbibliotek. I kommunen kallas de skolbibliotek man satsat extra på fokusbibliotek. På dessa finns alltid en fackutbildad bibliotekarie som arbetar integrerat med skolans pedagoger Stärkta skolbibliotek och läromedel. En särskild utredare ska utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek

Skolbibliotek.se har i juni 2006 lagt upp en del förslag på vad ett skolbiblioteks mål skall innehålla. Den har några år på nacken, såklart. 2013 gav Skolbibliotek Växjö en nyare lista över dokument och lagar som är bra att tänka på när man upprättar en skolbiblioteksplan Skolbibliotek i världsklass. I maj 2021 tilldelades vi, för nionde året i rad, utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Utmärkelsen delas ut av Akademikerförbundet DIK, för att inspirera fler skolor till att ta vara på skolbibliotekariernas kompetens

Så fungerar ett skolbibliotek i världsklass. Integrerat pedagogiskt arbete med fokus på läskunnighet på lågstadiet och källkritik på högstadiet bakom skolbibliotek i världsklass. Ämnesövergripande Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Skolbibliotek Språkutveckling. Redaktionen Skolbibliotek. Att läsa kan vara att resa i tankens eller fantasins värld. Skolbiblioteket uppdateras regelbundet och eleverna är välkomna att även låna hem böcker. Bokbussen kommer under fasta tider då skolans elever får låna böcker. Det går även att via bokbussens hemsida beställa böcker som inte finns i bokbussen Öppettider. Biblioteket är bemannat måndag- fredag mellan klockan 10.00/11.00- 14.00/15.00. Trollbodaskolan har ett välsorterat skolbibliotek med cirka 5000 titlar skön- och facklitteratur. Till biblioteket är du välkommen för att låna läromedel, skön- och facklitteratur och läsa eller få boktips Alla skolbibliotek är bemannade med 25% bibliotekarietjänst vilket ger oss möjlighet att ha en vettig utlåningsverksamhet men mer tid behövs för läsfrämjande arbete. Tyvärr har vi på senare tid i Varbergs kommun även märkt av en tydlig trend

Skolbiblioteken i Ystad - Ystads kommu

  1. Skolbibliotek . I Tierps kommun finns en central överenskommelse mellan grundskola och bibliotek om skolbibliotek. Målet är att alla barn i Tierps skolor ska ha tillgång till likvärdig biblioteksservice. Länk till Tierp kommuns hemsida
  2. Falkenbergsskolan. Här hittar du Kalmar kommuns informationssida där du som vårdnadshavare kan följa utvecklingen samt kommunens riktlinjer för förskola och skola. Falkenbergsskolan är södra Kalmars F-9 skola. Vi erbjuder fritidshem, förskoleklass och grundskola årskurs 1-9. Verksamheten omfattar cirka 550 elever
  3. E-biblioteket. Här hittar du ett urval informationskällor som kan vara användbara när du ska göra skolarbeten. Nästan alla är tillgängliga utan lösenord i skolans nätverk. Vissa kan även användas hemifrån med ditt lånekortsnummer som lösenord

Skolbiblioteken i Svedala kommun - Svedala kommu

  1. Biblioteket drivs av Skultuna kommundelsförvaltning och är även skolbibliotek för skolorna i kommundelen. Därför finns en stor barnavdelning med böcker inom alla tänkbara ämnesområden. Skultuna bibliotek arbetar nära skolan för att främja läsutveckling och lässtimulans. Här finns böcker på många språk. Öppettider hösten 202
  2. Skolbibliotek i Lund. Lista över grundskolornas skolbibliotek: De som har godkänt att namn, telefonnummer samt e-postadress publiceras på hemsidan, finns med i listan
  3. Utvecklingsplan skolbibliotek Ystad 2019-2022 Sammanfattning (hemsida) och digitala verktyg. 2019-05-23 8 Utvecklingsplan skolbibliotek Ystad 2019-2022 2.3 Övergripande mål 2021: uppnå likvärdig skolbiblioteksverksamhet med kvalitet för alla grundskolor i kommune
  4. Skolbibliotekarie till Salleruolan. Ansök här (7 dagar kvar) LyssnaReadSpeaker webReader: Lyssna. Publicerad 2021-10-13. Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025
  5. Voxgyms skolbibliotek med skolbibliotikarien Anette Lindblom i spetsen vann i år Hegas stipendium på 10 000 kr för läsprojektet Vi läser och boktipsar tillsammans! Läs mer om projektet och intervjun med Anette på Hegas hemsida
  6. Skolbibliotek. De som har godkänt att namn, telefonnummer samt e-postadress publiceras på hemsidan, finns med i listan. Kontaktpersoner på skolbiblioteken; Skola. Kontaktperson. E-post. Backaskolan. Monika Staub Halling. monika.staubhalling@lund.se. BMSL (Bilingual Montessori School of Lund
  7. Åsele bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek med den vackra Christinaparken alldeles intill. Varmt välkommen till oss! På biblioteket kan du förutom att låna böcker även läsa och låna tidskrifter, CD-böcker samt film och musik för barn. Du kan också studera, släktforska, använda våra datorer och titta på.

Välkommen till skolbibliotekets nya hemsida! Biblioteke

Skolbibliotek - Båstads kommu

Skolbibliotek - Malmö sta

Läs mer om Skolbibliotekets dag på Nationella skolbiblioteksgruppens hemsida. Föreläsning - Så får du som rektor, skolbibliotekarie eller lärare ut mer av ditt skolbibliotek. I början av terminen höll vi webbinariet Få ut mer av ditt skolbibliotek tillsammans med Axiell och skolbiblioteksexperten Maria Schedvin I år hoppas vi att ännu fler nomineras eftersom vi vet att många skolbibliotek har en pedagogisk, inspirerande och fantastiskt verksamhet. Här hittar du mer information om Skolbibliotek i världsklass och om hur nomineringsarbetet går till: Om Skolbibliotek i världsklass på DIKs hemsida. Vänta inte för länge sista dag är 26. Framtidens skolbibliotek är Sigtuna kommuns plan för en kvalitetsutveckling av grundskolans samt grundsärskolans skolbiblioteksverksamhet. På kommunens nya hemsida skapas en webbplats för kommungemensamma pedagogiska resurser där skolbiblioteket är en del. Syftet är att ge stöd oc 170 skolbibliotekarier: Det här är utredningens viktigaste förslag. Förslaget att varje skola ska ha ett eget bemannat bibliotek glädjer skolbibliotekarier runt om i landet. Hundratals namnunderskrifter har samlats in för att understryka vikten av förändring. - Vi tyckte det var viktigt att göra våra röster hörda, vi som jobbar.

Polhems skolbibliotek bäst i Sverige - Sydsvenskan

Video: Skolbiblioteken i Varbergs kommu

Skolbibliotek | Tottarps skola

Skolbiblioteken i Ystad. 119 likes · 3 talking about this. Skolbiblioteken är en del av skolornas verksamhet, och arbetar tillsammans med skolornas personal för att eleverna ska nå sina mål. Här kan.. Välkommen till hemsidan för Vellinge kommuns skolbibliotek! Här hittar du information om våra verksamheter på kommunens skolor. Alltifrån läs- och skrivfrämjande projekt, arbeten med MIK och källkritik, bokprat och elevernas egna lästips, till mängder av matnyttiga länkar och vår biblioteksplan

Vi ska bli Gävles bästa skola. Detta blir vi genom att arbeta för att skapa en samsyn och ett helhetstänkande som ger eleven förutsättningar att lyckas i sitt lärande och i sin utveckling. Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs sex Skolbibliotek.se. 1,409 likes · 2 talking about this. Skolbibliotek.se är de svenska skolbiblioteksföreningarnas Facebook-sida Skolbibliotekscentralen är en del av grundskoleförvaltningen. Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja och utveckla skolbiblioteken. Skolbibliotekscentralen är en pedagogisk resurs för skolbibliotek och personal på alla skol- och verksamhetsformer inom grundskoleförvaltningen och gymnasieskolor i Göteborgs Stad samt för de friskolor som har avtal med oss. Friskolor som är.

Fjälkinge skola är en F-9-skola en mil nordost om Kristianstad. Skolan har ett nära samarbete med bygden och företagen på orten. I årskurs 7-9 driver skolan en fotbollsakademi i samarbete med Malmö FF Välkommen till Kramfors kommun i Höga kusten! Här finns information som hjälper dig som invånare. Info om att flytta hit eller besöka oss finns också På hemsidan säger man sig arbeta för att utveckla och höja kvaliteten i skolan. Det låter fint, men hur det ska gå till är oklart. Förbundets vd verkar inte ens ha rudimentär förståelse för vad ett modernt skolbibliotek är, vad bibliotekariekompetensen tillför eller hur elevernas måluppfyllnad gynnas av tillgång till ett bemannat skolbibliotek Skolbibliotek. Det finns ett bibliotek på skolan som är integrerat med folkbiblioteket. På biblioteket kan eleverna låna böcker, läsa tidningar, samt få handledning i informationssökning och källkritik. Vår utbildade bibliotekspersonal är en del av arbetet med Framgångsrik undervisning och arbetar ämnesövergripande på skolan Välkomna till nya hemsidan! Om du läser det här så har du hittat till Noretskolans nya hemsida! Vi kommer att fylla på med information efter hand, men klicka gärna runt i de olika menyerna och se vad som finns. Några av er därhemma kanske har fått ett mail om denna nya sida, men har ni inte det kan ni klicka på Prenumerera och fylla i.

Strömstiernaskolans bibliotek Välkommen till Strömstiernas skolbibliotek, en lugn oas för kreativitet, kunskap och.. Beslutsdatum: 2019-06-17 Diarienummer: 2019KS/1287 Dokumentnamn: Strategisk plan för folk- och skolbibliotek i Värmdö kommun 2019-2023 Sid 4 folkbibliotek och andra bibliotek i hela landet återfinns i Kungliga bibliotekets nationella biblioteksstatistik som finns att tillgå online3. Utbildningsnämnden i Värmdö kommun ansvarar för skolbiblioteksverksamheten, so Tack vare närheten till Rosenlundsskolan 7 - 9 har vi också god tillgång till skolbibliotek, idrottshall och hemkunskapslokaler. Rosenlundsskolan F-6 - en skola med många verksamheter Verksamheten på Rosenlundsskolan F-6 består av grundskola indelat i arbetslagen F-3 och 4-6, flera fritidshemsavdelningar och grundsärskola med olika spår

Skolbiblioteksbloggen

Vilhelmina folkbibliotek ligger centralt beläget i Folkets Hus. Du möts av trevlig och serviceinriktad personal och ledord i vår verksamhet är: Möten, upplevelser och utveckling Skolbibliotek för bildning och utbildning 14 oktober 2021 kl. 9-12. En utredning har nyligen föreslagit att skolbibliotekens roll ska stärkas och att de ska vara bemannade med utbildad personal. Registerutdrag beställer ni via vår hemsida www.skolverket.se Idag tillkännagavs vilka skolbibliotek som tilldelas utmärkelsen Årets skolbibliotek. Sjöängskolan, Eriksdalsskolan och Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium. Grattis, säger vi på Medioteket! Hela listan över svenska skolbibliotek i världsklass och mer information om utmärkelsen hittar du på DIKs hemsida. Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande Ett.

Årets skolbibliotek Nationella skolbiblioteksgruppe

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in och bevarar nästan allt som publiceras i Sverige Bottnarydsskolan F-6 har en stor och fin skolgård som inbjuder till lek och olika aktiviteter. På gångavstånd har vi sjöar med kringliggande skogar, som är en stor tillgång i vår biologiundervisning och på friluftsdagar

20 skolbibliotekarier i grundskolan ~ Utveckling 2

Stärkta skolbibliotek och läromedel - Regeringen

Pettersbergsskolans skolbibliotek har utsetts till ett skolbibliotek i världsklass 2021 av fackförbundet DIK. Skolbiblioteket på Pettersbergsskolan är en självklar del av det pedagogiska arbetet. Nu är vi stolta över att vårt skolbilbiotek även utsetts till ett skolbibliotek i världsklass! 2021-06-0 Biblioteket fungerar både som skolbibliotek och bibliotek för allmänheten. I vår lokalsamling finns det litteratur och dokument om Uppland, med särskilt fokus på Tierps kommun och Uppsala. Hos oss kan du kopiera, scanna och använda våra publika datorer. Det finns öppna studieplatser inne i biblioteket, samt tre bokningsbara studierum En härlig lista över goda exempel finns att upptäcka och läsa under fliken Skolutveckling på Skolverkets hemsida. Ni hittar den HÄR ! Jag vill också passa på att tipsa om att gå in på Pedagog Malmö och läsa intervjun som gjordes med superbibliotekarierna Rebecca Borg och Eric Haraldsson som fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass Tips och utmaningar för den dagliga verksamheten på bibliotek. Ni hittar materialet uppdelat på några rubriker. Rubrikerna är tagna ur Kultur i Västs biblioteksplan

Skolbibliotek - Västra Allé

Skolbiblioteksplan - idéer och exempel - Bibliotek och

Vi är ett skolbibliotek i världsklass! Alla på skolan är välkomna till biblioteket som ligger på första våningen i Södra byggnaden. Här har vi facklitteratur och skönlitteratur, dagstidningar och tidskrifter. Hos oss kan du låna böcker, plugga, läsa tidningar och vi har gott om studieplatser för elever som vill jobba enskilt eller i grupp. Hvitfeldtskas bibliotek har öppet. Eriksdalsskolans eget skolbibliotek. Välkommen till skolbiblioteket! Det ligger centralt i skolan, nära huvudentrén och med elevkaféterian som närmaste granne. Biblioteket är en integrerad pedagogisk resurs i skolan. Vi har dagligt samarbete med lärarna och besöker klasserna Hamnskolan grundskola. Vi finns centralt på Södermalm, med tillgång till flera lekparker och innergårdar. På Hamnskolan kan barn och elever gå från förskola upp till årskurs 6 och från augusti 2021 öppnar vi även upp ett högstadium. På så sätt hoppas vi att eleverna får en fin start i sin kunskapsutveckling, känner sig trygga. 2021-10-25 07:00 CEST Politiker i samtal om skolbibliotek på Skolbibliotekets Dag i Lindesberg Onsdag 27 oktober firas Skolbibliotekets Dag i Lindesberg med öppet hus p

NG bibliotek - Skolbiblioteket på Nacka gymnasiu

Vi har ett litet och mysigt skolbibliotek med skönlitteratur för åldrarna 6-12 år samt temalådor med aktuell Vill du veta mer om vad som händer i skolbiblioteket på Tottarps skola och i kommunens andra skolbibliotek, besök gärna vår hemsida. Hoppa till navigering. Sidor. Om Tottarps skola. Skolledning; Kontakta. Skolbibliotek.se. 1,394 likes · 1 talking about this. Skolbibliotek.se är de svenska skolbiblioteksföreningarnas Facebook-sida Nytt lagförslag om skolbibliotek Nu kommer ett förslag till ny lagstiftning som ska ge alla elever tillgång till skolbibliotek av hög kvalitet. Läsandet minskar bland unga vuxna. För att få flera att läsa föreslår nu en utredning att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek Årets skolbibliotek 2020 tilldelas Hvitfeldtska gymnasiets bibliotek i Göteborg, meddelar Nationella Skolbiblioteksgruppen och Svensk biblioteksförening. Motivering: Årets skolbibliotek 2020 utmärks av en medveten kvalitetskultur med elevernas kunskapsutveckling i centrum. Samarbetet mellan biblioteket och lärarna är tätt och väl. Skolbibliotek i pressen Skolministerns ställningstagande om skolbibliotek under bokmässan uppmärksammades i pressen. Läs artiklar. Utvecklingspengar räddar bibliotek Umeås filialbibliotek räddas - åtminstonde tillfälligt. >> Läs mer på svt:s hemsida. Hotade bibliotek får stö

Årets skolbibliotek 2020 går till Hvitfeldtska gymnasiets

Skolbibliotek - Pedagog Malm

Baldersskolan ligger mitt inne i Staffanstorps och är en grundskola för årskurserna F-9. Baldersskolan har nya, fräscha och ljusa lokaler. Skolan arbetar utifrån en helhetssyn på lärandet Skolbibliotek - inte bara ett rum med böcker. Skolbibliotek är en del av skolan och ska vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision/mål/arbete. I skollagen §36 står det att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteket ska stärka barnens läs- och kommunikationsförmåga, samt deras digitala kompetens

Skolbibliotek Ulrika skola - linkoping

bibliotekets hemsida. Genom samarbete mellan biblioteken i V6-regionen (Essunga, Grästorp, Gö-tene, Lidköping, Skara och Vara) förverkligar vi Region Västra Götalands vis- Grästorps skolbibliotek är integrerat med folkbiblioteket och har tillgång till samma personal Läs mer om Örebro bibliotek på vår hemsida: orebro.se/bibliotek Övrig information Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb. Om du erbjuds anställning inom verksamhet som innefattar arbete med barn är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ansökan Sista ansökningsdag är 25 oktober

Skolbibliotek Trollbodaskola

Sök efter nya Bibliotekarie sökes-jobb i Karlskoga. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 80.000+ annonser i Karlskoga och andra stora städer i Sverige